Seznamte se s čísly, která hovoří za spokojenost uživatelů. Zvolte vhodnou službu a nastavte si monitoring přesně podle vašich potřeb.

  • Okruhy monitoringu výzev: více než 930 aktuálních výzev
  • Porovnání počtu výzev s nejlepší konkurencí: 33 - 45% více monitorovaných výzev
  • Zdroje monitoringu: komunitární programy EU, strukturální fondy, národní programy ČR, krajské tituly, příspěvky krajských měst, nadace a další soukromé otevřené fondy
  • Status výzev: služba nabízí nejen monitoring otevřených, ale i očekávaných výzev
  • Suma získaných dotací našimi předplatiteli od roku 2003: 119 mld Kč - více