Expertní vyhledávací a rešeršní systém grantů a dotací na všech úrovních a pro všechny = z evropských, národních i regionálních programů veřejné podpory pro soukromý, veřejný i neziskový sektor:

  • umožňuje generování rešerší dotačních příležitostí na základě téměř 20 vyhledávacích kritérií,
  • nabízí téměř zcela komplexní okruhy monitoringu výzev - více než 930 aktuálních výzev,
  • v porovnání počtu výzev s nejlepší konkurencí obsahuje 33 - 45% více monitorovaných výzev,
  • rozšiřuje status výzev - služba nabízí nejen monitoring otevřených, ale i očekávaných výzev,
  • suma získaných dotací předplatiteli od roku 2003 převyšuje sumu 120 mld Kč - konkrétněji: