Expertní vyhledávací a rešeršní systém grantů a dotací na všech úrovních a pro všechny = z evropských, národních i regionálních programů veřejné podpory pro soukromý, veřejný i neziskový sektor:

  • umožňuje generování rešerší dotačních příležitostí dle mnoha vyhledávacích kritérií
  • nabízí téměř zcela komplexní okruhy monitoringu výzev - více než 1300 aktuálních výzev
  • v porovnání počtu výzev s nejlepší konkurencí obsahuje o cca 45 % více možností
  • služba nabízí nejen monitoring otevřených, ale i očekávaných výzev
  • suma získaných dotací předplatiteli od r. 2003 převyšuje sumu 120 mld. Kč - konkrétněji