Historie a hlavní cíle služby

Službu Dotaceonline.cz provozujeme již od roku 2003, několik let také ve spolupráci s britskou společností j4b plc (nyní IDOX). Současná verze nové služby DotaceOnline 2.0. vznikla sloučením služeb j4bPoradce.cz a DotaceOnline.cz. Naší snahou je monitorovat všechny výzvy pro všechny české subjekty a zároveň tak, aby vám chodily jen ty informace, které potřebujete - protože v databázi máme vždy zhruba 1000 nebo více výzev určených různorodým subjektům pro různá místa realizace projektu.

Službu Dotaceonline.cz v současnosti využívají vysoké desítky měst a obcí, dále poradenské firmy, vysoké školy, dopravní podniky, banky… Stručně: všechny subjekty, které se o dotace zajímají intenzivněji.


Jaké jsou výhody předplatného oproti bezplatnému zkušebnímu přístupu? 

Hlavní výhodou předplatného je to, že se dozvíte, na jaké konkrétní dotace má vaše organizace, nebo vámi zvolená organizace nárok.

Stručně řečeno, narozdíl od uživatelů se zkušebním přístupem, kteří získávají informace obecné, předplatitelé získají přehled úplný. Předplatitelé navíc získají odkazy na všechny relevantní výzvy - uvidí tedy všechny výzvy strukturálních fondů na celorepublikové úrovni, "bruselské" dotační možnosti, výzvy národních, regionálních a místních programů, výzvy bilaterálních programů, nadací, výzvy místních akčních skupin, ITI, IPRU a řady dalších (dle úrovně objednávky). 

Uživatelé se zkušebním přístupem sice získají:

 • Možnost ověření existence vhodných dotačních možností na daný záměr z hlediska jejich prosté přítomnosti a počtu a orientační výčet témat vhodných výzev, avšak bez odkazu na oficiální stránky poskytovatele, bez zobrazení přesného názvu programu podpory.

Předplatitelé navíc získávají:

 • Vyčerpávající přehled o všech dotačních možnostech - název programu, sumář, zdroj financování, termín uzávěrky a odkaz na stránky vyhlašovatele
 • Poradenskou podporu při vypracování prvotní analýzy dotačních možností na míru dané organizace
 • Nastavení hlídacího psů za asistence našeho konzultanta a na něj navázaných newsletterů, precizní nastavení monitorovacího filtru za pomocí mj. klíčových slov, účelů, místa realizace projektu či profilu žadatele
 • Možnost generování bleskových rešerší (formát pdf) a možnost zasílání těchto rešerší dále za účelem individuálního poradenství
 • Úplný newsletter obsahuje plné informace o námi doporučených výzvách, nejdříve výčet nových a významně aktualizovaných výzev za poslední týden, poté výčet i dříve zaslaných výzev - vše s odkazem na stránky poskytovatele dotace a s uvedením plných informací o výzvě
 • Průběžná podpora našich konzultantů při hledání výzev a optimálním nastavení monitoringu

Obsah a kvalita monitoringu

Naší snahou je monitorovat všechny výzvy pro všechny české subjekty, včetně výzev na regionální i místní úrovni. Jako jediní v ČR také provádíme komplexní monitoring bruselských (komunitárních) výzev a programů, které mají vysoký potenciál pro využití ve vědě a výzkumu. Tyto programy také překládáme z angličtiny a sumarizujeme do záznamů v databázi DotaceOnline.

Sledovanými dotačními tituly v rámci licence jsou:

 • Komunitární programy EU
 • Strukturální fondy a fond soudržnosti pro Českou republiku
 • Program rozvoje venkova
 • Národní programy ČR a investiční pobídky
 • Programy jednotlivých krajských úřadů
 • Top 100 nadace
 • Finanční mechanismus Norska
 • Výzvy krajských měst

Ostatní dotační tituly jsou podrobně sledovány, jejich absence je však možná.

Výzvy jsou zpravidla zveřejňovány následující pracovní den od publikování u poskytovatele, nejpozěji však do 2. následujícího pracovního dne. GRANT ADVISOR také prování pravidelnou měsíční interní kontrolu uveřejňovaných záznamů za poslední kalendářní měsíc (zpravidla aktualizovaných a nově vložených 20ti záznamů z každé kategorie podpůrných programů) a kontroluje vlastní aktivity z hlediska kompletnosti, přesnosti a použitého stylu a gramatiky. Přesto vítá zpětnou vazbu od nabyvatele pro udržení kvality monitorovaných informací a tyto připomínky zapracuje ve stanovených termínech do poskytovaných výstupů.


Funkcionalita Dotaceonline.cz

Produkt neustále vylepšujeme, letos jsme nasadili například tyto funkce:

 • Vyhledávání podle kritérií výzev místních akčních skupin
 • Vyhledávání podle klíčových slov a jejich kombinací
 • Řazení výsledků vyhledávání podle abecedy a data aktualizace
 • Označení vybraných výsledků vyhledávání a jejich export do pdf reportu
 • Úvodní stránka - nově přidané výzvy přizpůsobeny okresu působnosti organizace předplatitele
 • Rozšíření možností vyhledávání o klíčová slova
 • Doplnění vyhledávacího kritéria typu financování: dotace – zvýhodněné úvěry – garance – ostatní
 • Doplnění kritéria působnosti: nadnárodní – převážně národní – regionální nebo lokální
 • Řazení výsledků vyhledávání podle různých kritérií

Pro vyzkoušení všech funkcí a vytvoření zkušebního přístupu včetně pravidelného newsletteru na míru se registrujte zde.


Nastavení monitoringu výzev ( hlídacího psa)  

Hlídací pes je nadefinovaný soubor vyhledávacích kritérií pro zasílání dotačního monitoringu emailem 1x týdně. Prioritně vás upozorníme na nové výzvy za poslední týden (vrchní část newsletteru), zasíláme ale i přehled výzev vyhlášených dříve.

Díky této funkci můžete pomocí e-mailového zpravodajství sledovat aktuální novinky, které se týkají pouze toho co vás zajímá. Aktuálních dotačních výzev může být až jeden tisíc; asi byste si o nás nemysleli nic dobrého, pokud bychom vám posílali 170 nových dotačních možností každý týden, které většinou nemůžete využít. Každá dotační / grantová výzva je určena jen pro vybrané právní formy organizací, v rámci vymezeného území, s danou historií organizace, podporuje pouze vymezené aktivity projektu, nabízí dotace na projekty v předem určené velikosti a je časově vymezena termínem vyhlášení nebo termínem příjmu žádostí. 

Společně tato kritéria optimálně nastavíme. Po vzájemné dohodě vám tedy budeme posílat jen to, co vás zajímá. A naopak vám odpadá tak starost o to, zda nedošlo k vyhlášení výzvy, k neočekávané změně podmínek, apod. 


Úrovně a délka předplatného

Úroveň BASIC je omezena na monitoring pro vlastní organizaci a na možnosti ve vztahu k jednomu z okresů ČR (například výzvy pro mateřskou školku v okrese Praha - východ). Určeno pro podnikatelský a neziskový sektor. V rámci veřejného sektoru určeno pro obce pod 2000 obyvatel, určeno také pro mateřské, základní a střední, i vyšší odborné školy. 

Úroveň STANDARD je ohraničena monitoringem pro jeden celý sektor (například veřejný) bez dalších omezení a monitoring v úroveni PROFI není nijak limitován - obsahuje data pro všechny sektory.

Předplatné je možné sjednat na dobu jednoho roku, nebo dobu dvou let za zvýhodněnou cenu pro druhý rok.


BASIC - Základní úroveň předplatného

Tato úroveň umožňuje využití pouze pro interní potřeby Předplatitele v kombinaci s (právě) 1 lokalitou místa realizace projektu dle volby (vymezeno 1 okresem).  Určeno pro podnikatelský a neziskový sektor. V rámci veřejného sektoru určeno pouze pro obce pod 2000 obyvatel, určeno také pro mateřské, základní a střední, i vyšší odborné školy. 

Specifika úrovně předplatného:

 1. Monitoring je určen výhradně pro interní využití pro Předplatitele BASIC, a to pro jednu konkrétní lokalitu místa realizace projektu (míněno na úrovni jednoho okresu) určenou předplatitelem BASIC
 2. Licence je omezena pouze na doménu e-mailu registrovanou na Předplatitele BASIC, ve výjimečných případech lze akceptovat i e-mail mimo doménu Předplatitele BASIC, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji Předplatitel BASIC již dlouhodobě používá.
 3. V základní ceně předplatného BASIC jsou garantovány tři (3) možnosti individualizovaného monitoringu vhodných dotačních příležitostí (3 „hlídací psi“ ) - zasílané / dostupné na jednu až tři konkrétní e-mailové adresy, které jsou výhradně v držení Předplatitele BASIC. Oprávnění užití mají maximálně 3 oprávnění uživatelé. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 4. Tato úroveň je určena pro obce pod 2000 obyvatel, pro mateřské, základní a střední, i vyšší odborné školy. Je určena pro podnikatele s jedním místem realizace projektu a pro neziskový neziskového sektor.
 5. Počet záznamů (programů podpory) v rámci jednoho Reportu je omezen počtem 100. V rámci této úrovně není povoleno zasílání reportů třetím stranám.

STANDARD - Standardní úroveň předplatného

Specifika úrovně předplatného:

 1. Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí v rámci všech konkrétních sektorů bez regionálního omezení cílové skupiny potenciálních příjemců výzev.
 2. Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro pouze jeden celý sektor (podnikatelský nebo veřejný nebo neziskový)
 3. Oprávnění užití má maximálně 15 oprávněných uživatelů. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 4. Licence je omezena pouze na doménu e-mailu registrovanou na Předplatitele, lze akceptovat i e-mail mimo doménu Předplatitele STANDARD, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji Předplatitel již dlouhodobě používá.
 5. V základní ceně předplatného STANDARD je patnáct (15) možností individualizovaného monitoringu vhodných dotačních příležitostí (15 „hlídacích psů“) - zasílané na 1 až 15 konkrétních e-mailových adres dle zadání Předplatitele.
 6. Počet záznamů (programů podpory) v rámci jednoho Reportu je omezen počtem 100.
 7. Předplatitel úrovně STANDARD je oprávněn tyto vygenerované reporty používat k vlastní komerční činnosti za účelem poskytování vlastní poradenské činnosti, avšak vždy jen ve formátu Reportu vygenerovaného přímo z databáze, ze kterého je zřejmé, že zdrojem takového Reportu je právě Databáze Poskytovatele.
 8. Monitoring je určen pro Předplatitele STANDARD - typicky za účelem vlastního poradenství poskytovaného třetím osobám, s omezeními uvedenými v článku VI. Autorizované užití Databáze.
 9. Případné výjimky musí být sjednány písemně.

PROFI - Pokročilá úroveň předplatného

Nejpokročilejší úroveň předplatného PROFI se vyznačuje těmito oprávněními Předplatitele (dále také jen „Předplatitel PROFI“):

 1. Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí v rámci všech konkrétních sektorů bez regionálního omezení cílové skupiny potenciálních příjemců výzev.
 2. Tato úroveň je určena pro monitoring dotačních příležitostí pro všechny tři sektory (podnikatelský, veřejný i neziskový)
 3. Oprávnění užití má maximálně 20 oprávněných uživatelů. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 4. Licence je omezena pouze na doménu e-mailu registrovanou na Předplatitele, lze akceptovat i e-mail mimo doménu Předplatitele STANDARD, pokud je dle veřejně dostupných výpisů kontaktů prokázáno, že ji Předplatitel již dlouhodobě používá.
 5. Oprávnění užití má maximálně 20 oprávněných uživatelů. Změna uživatelů v průběhu doby licence je v rámci organizace přípustná.
 6. V základní ceně předplatného PROFI je dvacet (20) možností individualizovaného monitoringu vhodných dotačních příležitostí (20 „hlídacích psů“ ) - zasílané na 1 až 20 konkrétních e-mailových adres dle zadání Předplatitele PROFI.
 7. Počet záznamů (programů podpory) v rámci jednoho Reportu je omezen počtem 100.
 8. Předplatitel úrovně PROFI je oprávněn tyto vygenerované reporty používat k vlastní komerční činnosti za účelem poskytování vlastní poradenské činnosti, avšak vždy jen ve formátu Reportu vygenerovaného přímo z databáze, ze kterého je zřejmé, že zdrojem takového Reportu je právě Databáze Poskytovatele.
 9. Monitoring je určen pro Předplatitele PROFI - typicky za účelem vlastního poradenství poskytovaného třetím osobám, s omezeními uvedenými v článku VI. Autorizované užití Databáze.
 10. Případné výjimky musí být sjednány písemně.

Licenční podmínky

Aktuální licenční podmínky naleznete zde.


Stát se předplatitelem

Rozcestník pro volbu optimálního předplatného naleznete zde.