Vyberte si, který produkt je pro vás nejvhodnější. Chcete-li prodloužit stávající předplatné, kontaktujte nás pro zaslání slevového kódu.

Narozdíl od uživatelů se zkušebním přístupem, předplatitelé získají přehled úplný. Úroveň BASIC je omezena na monitoring pro vlastní organizaci a na možnosti ve vztahu k jednomu z okresů ČR. Úroveň STANDARD je ohraničena monitoringem pro jeden celý sektor (například veřejný) a monitoring v úroveni PROFI není nijak limitován. Podrobnější vysvětlení naleznete zde. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  BASIC STANDARD PROFI
MONITORING PRO VLASTNÍ MALOU ORGANIZACI PRO JEDNU LOKALITU REALIZACE PROJEKTU (OKRES) MONITORING PRO JEDEN SEKTOR (PODNIKATELSKÝ NEBO VEŘEJNÝ NEBO NEZISKOVÝ) PRO CELOU ČR MONITORING NAPŘÍČ SEKTORY (PODNIKATELSKÝ, VEŘEJNÝ I NEZISKOVÝ) BEZ OMEZENÍ LOKALITY
Monitoring výzev pro veřejný sektor:
Určeno pro mateřské, základní a střední školy bez rozdílu právní formy a obce pod 2000 obyvatel - 4 000 Kč / rok >> objednat
Určeno pro ostatní veřejné subjekty s možností monitoringu možností pro všechny subjekty veřejného sektoru, základní cena 9 000 Kč / rok >> objednat
Obsahuje také podnikatelský i neziskový sektor
Monitoring výzev pro podnikatelský sektor:
Určeno pro monitoring možností pro vlastní organizaci v rámci 1 okresu realizace projektu - základní cena 4 000 Kč / rok >> objednat
Monitoring možností pro celý podnikatelský sektor v rámci více okresů působnosti - základní cena 9 000 Kč / rok >> objednat
Obsahuje také veřejný i neziskový sektor
Monitoring výzev pro neziskový sektor:
Určeno pro monitoring možností pro vlastní organizaci v rámci 1 okresu realizace projektu - základní cena 3 000 Kč / rok >> objednat
Určeno pro monitoring možností v rámci více okresů působnosti - základní cena 9 000 Kč / rok >> objednat
Obsahuje také podnikatelský i veřejný sektor
Monitoring výzev pro všechny sektory:
Tato úroveň služby není nabízena
Tato úroveň služby není nabízena
Vyhledávání pro podnikatelský, veřejný i neziskový - základní cena 18 000 Kč / rok
>> objednat
Specifika úrovní předplatného • Podrobný popis rozdílů oproti vyšším verzím
• V základní ceně 3 hlídací psi pro 3 uživatele
• Monitoring jen pro vlastní organizaci předplatitele
• Omezeno na 1 lokalitu realizace projektu
• Podrobný popis rozdílů oproti ostatním verzím
• V základní ceně 15 hlídacích psů pro 1 - 15 uživatelů
• Monitoring organizace jednoho sektoru
• Pro organizace působících ve více okresech ČR
• Podrobný popis rozdílů oproti nižším verzím
• V základní ceně až 20 hlídacích psů až pro 20 uživatelů
• Monitoring napříč všemi typy organizací v rámci sektoru
• Pro poradenské subjekty, banky, asociace