Vyberte si, který produkt je pro vás nejvhodnější. Chcete-li prodloužit stávající předplatné, kontaktujte nás pro zaslání slevového kódu.

Narozdíl od uživatelů se zkušebním přístupem, kteří získávají informace o přibližně 20% možností finanční podpory, předplatitelé získají přehled úplný. Předplatitelé navíc uvidí všechny výzvy strukturálních fondů na celorepublikové úrovni, "bruselské" dotační možnosti, výzvy národních, regionálních a místních programů, výzvy bilaterálních programů, nadací, výzvy místních akčních skupin, ITI, IPRU a řady dalších. Úroveň BASIC je omezena na monitoring pro vlastní organizaci a na možnosti ve vztahu k jednomu z okresů ČR (například výzvy pro mateřskou školku v okrese Praha - východ). Úroveň STANDARD je ohraničena monitoringem pro jeden celý sektor (například veřejný) a monitoring v úroveni PROFI není nijak limitován. Podrobněji zde. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  BASIC STANDARD PROFI
MONITORING PRO VLASTNÍ MALOU ORGANIZACI PRO JEDNU LOKALITU REALIZACE PROJEKTU (OKRES) MONITORING PRO JEDEN SEKTOR (PODNIKATELSKÝ NEBO VEŘEJNÝ NEBO NEZISKOVÝ) PRO CELOU ČR MONITORING NAPŘÍČ SEKTORY (PODNIKATELSKÝ, VEŘEJNÝ I NEZISKOVÝ) BEZ OMEZENÍ LOKALITY
Monitoring výzev pro veřejný sektor:
Určeno pro mateřské, základní a střední školy bez rozdílu právní formy a obce pod 2000 obyvatel - 3 500 Kč / rok >> objednat
Určeno pro ostatní veřejné subjekty s možností monitoringu možností pro všechny subjekty veřejného sektoru, základní cena 8 500 Kč / rok >> objednat
Tato úroveň služby není nabízena
Monitoring výzev pro podnikatelský sektor:
Určeno pro monitoring možností pro vlastní organizaci v rámci 1 okresu realizace projektu - základní cena 3 500 Kč / rok >> objednat
Monitoring možností pro celý podnikatelský sektor v rámci více okresů působnosti - základní cena 8 500 Kč / rok >> objednat
Tato úroveň služby není nabízena
Monitoring výzev pro neziskový sektor:
Určeno pro monitoring možností pro vlastní organizaci v rámci 1 okresu realizace projektu - základní cena 2 500 Kč / rok >> objednat
Určeno pro monitoring možností v rámci více okresů působnosti - základní cena 8 500 Kč / rok >> objednat
Tato úroveň služby není nabízena
Monitoring výzev pro všechny sektory:
Tato úroveň služby není nabízena
Tato úroveň služby není nabízena
Vyhledávání pro podnikatelský, veřejný i neziskový - základní cena 18 000 Kč / rok
>> objednat
Specifika úrovní předplatného • Podrobný popis rozdílů oproti vyšším verzím
• V základní ceně 3 hlídací psi pro 3 uživatele
• Monitoring jen pro vlastní organizaci předplatitele
• Omezeno na 1 lokalitu realizace projektu
• Podrobný popis rozdílů oproti ostatním verzím
• V základní ceně 10 hlídacích psů pro 1 - 10 uživatelů
• Monitoring organizace jednoho sektoru
• Pro organizace působících ve více okresech ČR
• Podrobný popis rozdílů oproti nižším verzím
• V základní ceně až 10 hlídacích psů až pro 10 uživatelů
• Monitoring napříč všemi typy organizací v rámci sektoru
• Pro poradenské subjekty, banky, asociace