Objednávka monitoringu dotací na úrovni BASIC pro mateřské, základní a střední školy bez rozdílu právní formy a pro obce pod 2000 obyvatel. Tato úroveň umožňuje přístup k informacích o příležitostech relevantních k jednomu místu realizace projektu, resp. jednomu konkrétnímu okresu, včetně příležitostí na krajské, národní i evropské úrovni.

 
 
 

3 500,00 Kč

4 235,00 Kč