Objednávka monitoringu pro podnikatele na úrovni BASIC (licenční smlouva)

Tato volba je určena pro nenáročné uživatele z řad podnikatelů, kteří se spokojí s informacemi o všech příležitostech relevantních k jednomu místu realizace projektu, resp. jednomu konkrétnímu okresu. Znamená to tedy, že získáte monitoring evropských výzev, národních výzev s celoplošnou působností, výzev příslušného kraje a výzev platných pro zvolený okres. Nezískáte však výzvy z ostatních krajů a platných pro jiné okresy, než je zvolený okres. Například, pokud zvolíte okres Svitavy, neuvidíte výzvy jiných krajů, než Pardubického kraje, či výzvy platné pro Brno-město (např. výzvy drtivé většiny místních akčních skupin mimo působnost okresu Svitavy). Zde můžete porovnat rozdíly oproti vyšším úrovním předplatného.

 
 

4 000,00 Kč

 

9 900,00 Kč

 

4 000,00 Kč

4 840,00 Kč