Příprava a podání projektové žádosti o dotaci

Dotačními poradci jsme od roku 1999. Naše politika vztahu ke klientovi je u většiny dotačních výzev založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál, který závisí na vzájemné domluvě vyplývající z kvality projektového záměru. Kontakt najdete v zápatí stránky.

Oblasti naší činnosti pokrývají téměř celé dotační spektrum, v současnosti se nesoustředíme pouze na zemědělské subvence a dopravní infrastrukturu.

Reference naleznete zde.

Naše služby zahrnují mimo jiné:

 • Podpora při formulaci životaschopných projektových záměrů, jejich kritická analýza a posouzení reálných šancí na získání dotace či jiné formy finanční či jiné veřejné pomoci
 • Přípravu dotační žádosti a studií proveditelnosti – zajištění souladu projektu s cíli programu, zpracování podkladů pro finanční rating žadatele, vyhodnocení velikosti organizace a další
 • Zprostředkování vypracování potřebných příloh projektu dle požadavků výzvy (např. energetický posudek, expertní studie apod.)
 • Sestavení podrobného rozpočtu, CBA (analýzy nákladů a přínosů) a citlivostní analýzy
 • Komunikaci s poskytovatelem dotace a další služby s ohledem na konkrétní výzvu

Dotační řízení a administrace projektu

Za dobu naší existence jsme se vždy snažili klást důraz na kvalitu naší práce a upřednosťovali ji tak před maximalizací obratu z naší činnosti. To znamená, že nejsme pravidelně tou nejlevnější volbou při prvotním vyhodnocení mezi konkurenčními nabídkami, avšak v konečném účtování díky minimalizaci sankcí udělených poskytovatelem dotace a snaze o efektivní komunikaci mezi všemi stranami se naše nabídka ve světle naší odpovědnosti stává rozumnou volbou. 

Naše služby zahrnují mimo jiné:

 • Věcné i finanční řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 • Zpracování monitorovacích zpráv a dalších informací o stavu realizace projektu a přehledu uskutečněných výdajů projektu, povinné publicity a výběrových řízeních
 • Zpracování žádostí o změnu projektu a metodická podpora při kontrolách projektu
 • Dohled nad plněním monitorovacích indikátorů a dalších smluvních závazků
 • Koordinace činností a odpovědností mezi případnými partnery
 • Organizace a komplexní podpora u výběrových řízení v režimu Zákona o veřejných zakázkách
 • Organizace a komplexní podpora u výběrových řízení v režimu režimu Pravidel pro výběr dodavatelů a dalších režimů mimo působnost ZVZ

Historie firmy

Čím jsme přispěli k vývoji dotačního poradenství v ČR? 

 • jsme první společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory
 • jsme autorem první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru
 • jsme první nabízející komplexní software pro řízení dotačních aktivit velkých územních celků a organizací
 • jsme jedna z prvních společností pracujících na principu „no win, no fee“
 • snažíme se prostřednictvím článků a řady schůzek s poskytovateli prosazovat zájmy předkladatelů a snižovat administrativní náročnost projektů (i přes častý počáteční odpor)

Monitoring dotací

Dotační informační řešení s vedoucím postavením na trhu - v roce 2003 byl na trh uveden portál DotaceOnline.cz, který byl prvním komplexním informačním zdrojem v oblasti grantů, dotací, garantovaných půjček a ocenění pro české subjekty.

Následovala služba j4bPoradce.cz, tento portál představil nové parametry, jako jsou vyčerpávající databázi dotací s danou strukturou informací a služeb předplatného, exportů výsledků vyhledávání a newsletterů, tyto inovace slouží dodnes jako vzor téměř všem konkurenčním portálům.

Chcete-li se stát dalším ze stovek spokojených předplatitelů služby monitoringu výzev na míru každé organizaci a prohlédnout si ceny předplatného, klikněte sem.

Seminární a školící činnost

Naše znalosti a zkušenosti předáváme dále

Pravidelně poskytujeme odborná vystoupení v rámci odborných konferencí a školení celé škále témat dotační problematiky.

Jsme dlouholetým školitelem na akcích Nakladatelství Forum, společnosti Seminaria, podíleli jsme se na tvorbě programů České televize, vystupovali na akcích pořádaných společnostmi BDO, Ernst and Young, Microsoftu, O2, Forum 2000, akcí Neziskovky.cz a mnoha dalších.

Jako příklad poskytnutých školení v této komplexní problematice uvádíme například tyto semináře.

Kontakt: Martin Dítě, e: m.dite@grantadvisor.cz