Zadávací řízení

Nabízíme Vám kompletní servis pro zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách, příp. také provedení zadávacího řízení dle pravidel jednotlivých dotačních programů.

Naše služby zahrnují především:

 • organizaci zadávacího řízení,
 • spolupráci při tvorbě zadávací dokumentace a zadávacích podmínek,
 • vyhotovení oznámení o zadání veřejné zakázky,
 • administrativní a organizační zajištění průběhu vlastní soutěže,
 • vyhodnocení zadávacího řízení,
 • příprava smlouvy pro vítěze vzešlého z výběrového řízení.
 • metodická pomoc uchazečům o veřejnou zakázku

Vedle provádění zadávacích řízení poskytujeme služby také jednotlivým uchazečům při jejich účasti v zadávacím řízení a to formou spolupráce při přípravě nabídky, podání námitek, příp. také řízení před orgánem dohledu.

Zkušenosti z procesu vybírání vítězů zadávacích řízení nám dávají příležitost poznat klasické procesní i formální chyby, které vedou k naprosto zbytečným vyloučením účastníků zadávacího řízení - uchazečů o zakázku. Jestliže chcete takovým chybám předejít a zvýšit své šance na vítězství, kontaktujte nás a my pro Vás zpracujeme kompletní nabídku do soutěže, případně Vám ji zkontrolujeme a odstraníme chyby z nabídky.

Dotační řízení a administrace projektu

Získali jste dotaci a podepsali grantovou smlouvu? Jste překvapeni jaké množství podmínek a povinností musíte dodržet a splnit, aby Vám tato dotace nebyla odebrána? Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme při plnění Vašich povinností spojených s čerpáním dotace. Pomocí našeho monitoringu snižte riziko odebrání dotace na minimum.

Za dobu naší existence jsme se vždy snažili klást důraz na kvalitu naší práce a upřednosťovali ji tak před maximalizací obratu z naší činnosti. To znamená, že nejsme pravidelně tou nejlevnější volbou při prvotním vyhodnocení mezi konkurenčními nabídkami, avšak v konečném účtování díky minimalizaci sankcí udělených poskytovatelem dotace a snaze o efektivní komunikaci mezi všemi stranami se naše nabídka ve světle naší odpovědnosti stává rozumnou volbou. 

Naše služby zahrnují mimo jiné:

 • Věcné i finanční řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 • Zpracování monitorovacích zpráv a dalších informací o stavu realizace projektu a přehledu uskutečněných výdajů projektu, povinné publicity a výběrových řízeních
 • Zpracování žádostí o změnu projektu a metodická podpora při kontrolách projektu
 • Dohled nad plněním monitorovacích indikátorů a dalších smluvních závazků
 • Koordinace činností a odpovědností mezi případnými partnery
 • Organizace a komplexní podpora u výběrových řízení v režimu Zákona o veřejných zakázkách
 • Organizace a komplexní podpora u výběrových řízení v režimu režimu Pravidel pro výběr dodavatelů a dalších režimů mimo působnost ZVZ

Reference

Vybrané reference našich projektů během naší 18leté poradenské historie naleznete na tomto odkazu. V rámci OPPIK dosahujeme téměř 100% úspěšnost.

Kontakt

O nás

V roce 1999 jsme se stali první společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory a od té doby jsme aktivně napomohli k čerpání desítek miliard korun v rámci národních i evropských programů.