Služba konzultace projektového záměru

Tato služba je nabízena v rámci ceny předplatitelům služby Dotaceonline a bezplatně také subjektům, které hodlají využít našich placených poradenských služeb při přípravě a realizaci svého projektu. Pro klienty využívající tyto navazující služby je cena předplatného odečtena z dalšího plnění.

U záměrů, na které neexistují dle našich okamžitých znalostí bezprostřeně využitelné dotační příležitosti, a ke kterým v daný moment nenabízíme dotační poradenství, si vyhrazujeme právo navrhnout přiměřenou konzultační odměnu. Rovněž nekonzultujeme projektové záměry, které jsou zasílány bez vazby na konkrétního žadatele.