Příprava a podání projektové žádosti o dotaci

 1. Registrace žadatele a projektu do prostředí pro podání žádostí
 2. Příprava dotační žádosti – zajištění souladu projektu s cíli programu, zpracování podkladů pro finanční rating žadatele, vyhodnocení velikosti organizace a další
 3. Zprostředkování vypracování potřebných příloh projektu dle požadavků výzvy
 4. Sestavení podrobného rozpočtu a analýzy nákladů a přínosů
 5. Komunikace s koordinátorem programu a další služby s ohledem na typ projektu

Dotační řízení a administrace projektu

 1. Věcné i finanční řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 2. Zpracování monitorovacích zpráv a dalších informací o stavu realizace projektu a přehledu uskutečněných výdajů projektu, povinné publicity a výběrových řízeních
 3. Zpracování žádostí o změnu projektu a metodická podpora při kontrolách projektu
 4. Organizace VŘ v režimu Zákona o veřejných zakázkách, PvD a dalších
 5. Metodická podpora ve všech fázích procesu zakázky

Historie firmy

Čím jsme přispěli k vývoji dotačního poradenství v ČR? 

 • jsme první společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory
 • jsme autorem první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru
 • jsme první nabízející komplexní software pro řízení dotačních aktivit velkých územních celků a organizací
 • jsme jedna z prvních společností pracujících na principu „no win, no fee“

Monitoring dotací

Dotační informační řešení s vedoucím postavením na trhu

V roce 2003 byl na trh uveden portál DotaceOnline.cz, který byl prvním komplexním informačním zdrojem v oblasti grantů, dotací, garantovaných půjček a ocenění pro české subjekty.

Tento portál představil nové parametry, jako jsou vyčerpávající databázi dotací s danou strukturou informací a služeb předplatného, tyto inovace slouží dodnes jako vzor i mnoha konkurenčním portálům.

Chcete-li se stát dalším ze stovek spokojených předlpatitelů, klikněte sem.

Seminární a školící činnost

Naše znalosti a zkušenosti předáváme dále

Pravidelně poskytujeme odborná vystoupení v rámci odborných konferencí a školení celé škále témat dotační problematiky.

Jsme dlouholetým školitelem na akcích Nakladatelství Forum, společnosti Seminaria, podíleli jsme se na tvorbě programů České televize, vystupovali na akcích pořádaných společnostmi BDO, Ernst and Young, Microsoftu, O2, Forum 2000, akcí Neziskovky.cz a mnoha dalších.

Jako příklad poskytnutých školení v této komplexní problematice uvádíme například tyto semináře.