Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Vyhledávání  |  Výsledky vyhledávání


Nejbližší uzávěrky


Seřadit podle:

LOKÁLNÍ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj terminálů, parkovacích systémů, komunikací pro pěší a cyklisty, dopravní telematiky, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj terminálů, parkovacích systémů, komunikací pro pěší a cyklisty, dopravní telematiky, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna. Žadateli jsou právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 6 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zkvalitnění prostředí využívaných zejména spolky dětí a mládeže k pravidelným volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Žadateli jsou právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je finanční podpora organizacím zapojených do programu DofE. Žadateli jsou právnické osoby v oblasti vzdělávání a volného času dětí a mládeže.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 60 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních akcí, které mají charakter světových či evropských soutěží. Žadateli mohou být právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 3 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora rozvoje předškolních zařízení a individuálních služeb péče o děti do 6 let věku za účelem sladění soukromého a pracovního života rodin s malými dětmi. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti péče o děti předškolního věku.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 01.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem opatření je zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu a zkvalitnění prezentace města. Žadatelé mohou být FO i PO podnikající nebo nepodnikatelské subjekty. Podporovanými aktivitami jsou především zavádění nových produktů cestovního ruchu zaměřených na rozvoj zážitkové, incentivní a kongresové turistiky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 04.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora kulturních aktivit s důrazem na podporu celoročních činností místních kulturních organizací na území města Českých Budějovic. Žadatelem jsou převážně neziskové státní organizace a podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, zabývající se celoroční činností v oblasti kultury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora místních kulturních spolků a organizací při reprezentaci města na přehlídkách, soutěžích, festivalech atd., v České republice i v zahraničí. Žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace nebo fyzické a právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora projektů zásadně rozšiřujících nabídku kulturních aktivit ve městě a regionu s důrazem na nekomerční charakter. Žadatelem může být právnická osoba, fyzická osoba podnikající i nepodnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora kvalitních alternativních programů klubové hudební scény v prostorách orientovaných na tento žánr. Žadatelem může být podnikatelský subjekt, fyzická osoba i nepodnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Pořádání minimálně čtyř kulturních akcí v letní sezóně, které budou dosahovat špičkové profesionální umělecké kvality interpretů ve svém žánru. Žadatelem může být právnická i fyzická osoba podnikatel i nepodnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 900 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem opatření je podpora vydání neperiodické publikace týkající se historie, osobností či tradic města Českých Budějovic. Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby činné v oblasti kultury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem opatření je podpora akcí zaměřených na ochranu životního prostředí (živočichů, rostlin) a realizaci programů ekologické výchovy. Oprávněnými žadateli mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora činnosti organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami a službami pro mládež do 18 let a handicapovaným dětem. Podpořeny budou prostředky na celoroční provoz pro činnost služeb. Žadateli mohou být neziskové organizace, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 01.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem je podpora drobných iniciativ krátkodobého charakteru nebo jednorázové akce, v max. délce trvání 5 dní. Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty, neziskové organizace i fyzické osoby zabývající se volnočasovou činností dětí a mládeže, nebo činností pro handicapované děti. Podpořeny budou krátkodobé aktivity, víkendové výlety a pořádání soutěží a her pro mládež.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 01.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů. Žadatelem mohou být právnické nebo fyzické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 01.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem grantu je rozvoj a údržba sportovišť, které nejsou v majetku města. Příspěvky jsou poskytovány na údržbu a investiční záměry směřující ke zlepšení technického stavu sportovišť a tělovýchovných zařízení. Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 22.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem je podpořit pozitivní fyzický a psychický vývoj dětí a mládeže prostřednictvím zájmových a volnočasových aktivit. Vhodným žadatelem může být fyzická a právnická osoba provozující činnost v této oblasti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora vrcholového a výkonnostního sportu převážně pro dospělé a nejstarší kategorie mládeže. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící v této oblasti na území města Hradec Králové.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje projekty ekologické výchovy a osvěty, ochrany přírody a krajiny, péče o vodní toky a vodní zdroje, obnovitelné zdroje energie, péče o zvířata v nouzi a místní agendy 21. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje projekty zaměřené na předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadů. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 60 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje projekty údržby, ochrany a tvorby veřejně přístupné zeleně ve městě, zejména na pozemcích ve vlastnictví města. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 180 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu činností zaměřených na rozšíření nabídky, zvýšení kvality a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve městě a okolí. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu činnosti sportovních organizací a pořádání sportovních akcí na území města Olomouce. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu osvěty a ekologické výchovy, předcházení vzniku odpadu, jeho recyklaci a opětovného využití. Dále na ochranu přírody, obnovu a rozšiřování zeleně apod. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 16.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje veřejně prospěšné činnosti v oblasti kulturních aktivit, a vydávání periodických i neperiodických kulturních publikací. Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení nebo nadace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora činnosti a rozvoj mateřských škol, jejichž zřizovatelem není SMOl, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, podpora projektů vysokých škol nestavebního charakteru. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Dotace je určena na financování uznatelných nákladů souvisejících s aktivitami v oblastech sociálních, poradenských, aktivizačních, řešení bezbariérovosti a podpora dobrovolnictví. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 04.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem podpory je snižování násilné a majetkové kriminality, sociálně patologických jevů a informovanost občanů o ochraně před trestnou činností. Žadatelem mohou být právnické i fyzické osoby a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 03.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je určen na financování základních druhů a forem registrovaných sociálních služeb poskytovaných v rozsahu stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 04.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora kulturních a uměleckých aktivit, publikační činnosti, sportovních akcí, školských výměn a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, právnické nebo fyzické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 45 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Dotace je poskytována subjektům, které se věnují sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, případně pořádání sportovních akcí pro ostatní skupiny populace (včetně handicapovaných sportovců), nebo zlepšování sociálního zázemí ve sportovních zařízeních. Žádat mohou fyzické i právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je určen na částečné pokrytí nákladů na opravy, údržbu a k odstranění havarijních stavů sportovních areálů. O dotaci mohou žádat sportovní organizace - např. tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu terminálů a samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 21.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků, rozšíření podniků v rámci stávajících podnikatelských subjektů či rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve a církevní organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 870 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 17.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů, domů nebo prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení. Žadateli jsou obce, NNO, církve a církevní organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 17.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 10 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchova, jakož i ochrana životního prostředí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních organizací, které provozují celoroční a dlouhodobou činnost pro děti a mládež na území města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 22.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 22.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Kulturní fond je zřízen k podpoře kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, na ochranu kulturních památek, a to pro fyzické a právnické osoby v oblasti kultury, pro spolky, sdružení, kroužky, kluby, nadace atd. Prostředky lze použít na nájemné, kde je dlouhodobě vykonávána nezisková činnost.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je např. rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb CR v destinacích. Podporovanou aktivitou je zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras. Žadateli jsou např. podnikatelé a obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je např. rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb CR v destinacích. Podporovanou aktivitou je např. zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení stávající veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám. Žadateli jsou např. NNO, obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajistit dostupnou a kvalitní sportovní infrastrukturu pro rozvoj sportovní činnosti v Praze. Žadateli mohou být majitelé a provozovatelé sportovní infrastruktury v hl. m. Praze.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je poskytování příspěvků na úhradu provozních nákladů plaveckých bazénů a zimních stadionů na území hl. m. Prahy. Žadateli mohou být vlastníci a provozovatelé těchto zařízení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 9 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních akcí na území hl. m. Prahy s mezinárodním významem. Žadateli mohou být spolky, obchodní korporace, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby - podnikatelé.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních akcí na území hl. m. Prahy s celostátním významem. Žadateli mohou být spolky, obchodní korporace, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních akcí na území hl. m. Prahy s celopražským významem. Žadateli mohou být spolky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.04.2018

REGIONÁLNÍ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva č. 27 podporuje modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro zákl. složky integrovaného záchranného systému. Žadateli jsou Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé ZZS krajů, OSS a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, OSS a jejich příspěvkové organizace, NNO, církve a církevní organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 90 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje snížení energetické náročnosti bytových domů se 4 a více bytovými jednotkami, a to zlepšením tepelných vlastností budov (zateplování, výměna oken a dveří), výměnou nebo modernizací zařízení pro vytápění, přípravu teplé vody, využíváním pevných nebo tekutých fosilních paliv a podobně. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 90 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Žadateli jsou knihovny zřízené OSS nebo kraji.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 123 282 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů muzeí a jejich zpřístupnění. Žadateli jsou vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření (krajská muzea a muzea zřizovaná státem).

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 123 282 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program by měl přispět ke zlepšení protipožární ochrany na území Jihočeského kraje formou zlepšení materiálně technického vybavení jednotek SDH. Žadatelem jsou obce zřizující jednotky sdružení dobrovolných hasičů.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 700 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na řešení problémů s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel. Podpora je dále zaměřena nařešení problémů v zásobování obyvatelstva pitnou vodou a výstavbou a obnovou vodovodů sloužící veřejné potřebě. Žadateli mohou být obce do 2000 obyvatel a svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na řešení problémů čištění odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel. Jedná se o výstavbu a obnovu vodovodů, souvisejích objektů a úpraven vod ve stávající zástavbě. Žadatelem jsou obce do 2000 obyvatel a svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 3 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora obcí při zajištění oprav dopravní infrastruktury v jejich vlastnictví. Žadateli jsou obce do 3 tisíc obyvatel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora organizací a jejich projektů zaměřených na práci s rodinami, volnočasové a osvětově-vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti. Podporovanou aktivitou je např. podpora pro provoz již existujících a fungujících mateřských center zajišťujících aktivity, které nejsou pouze jednorázovými akcemi. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na realizaci drobných oprav a stavebních prací malého rozsahu na veřejných i neveřejných pohřebištích (které ale slouží i veřejnosti) a opravy pomníků ze světových válek. Žadateli jsou města a obce, církevní organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 70 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V rámci tohoto je poskytována neinvestiční podpora, zaměřená na záchranu, zachování nemovitých kulturních památek s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou presentaci kulturního dědictví. Žadatelem mohou být vlastníci těchto kulturních památek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora kvalitní předprojektové přípravy obnovy kulturních památek, kterou se rozumí provedení průzkumů v rozsahu potřebném pro posouzení stavu památky a posouzení její kulturně historické hodnoty, a to jako celku i v jednotlivých částech. Žadateli jsou právnické i fyzické osoby, vlastníci kulturních památek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu zachování a obnovu drobné sakrální architektury při využití tradičních materiálů a technologií s prioritou kladenou na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů. Podporu je možno poskytnout na objekty bez ohledu na to, zda-li jsou či nejsou památkově chráněny. Žadatelem jsou vlastníci této architektury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V tomto programu se jedná o neinvestiční podporu, poskytovanou na záchranu, zachování a obnovu předmětů movitého kulturního dědictví. Předměty podpory musí být kulturními památkami, nebo musí být umístěny ve veřejně přístupných prostorách. Žadateli mohou být vlastníci tohoto kulturního dědictví.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V tomto programu jde o neinvestiční podporu, poskytovanou na zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb při použití tradičních materiálů a technologií. Tento program je určen všem vlastníkům památkových chráněných staveb, které leží v památkové zóně.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je aktivně plnit úkoly vyplývající ze Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2010 až 2018. Cílem je optimalizace sítě protidrogových služeb a podpora aktivit a programů, popsaných v dokumentu Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje na období 2010 – 2018. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 800 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem tohoto programu je vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve, zvýšit informovanost veřejnosti o BDK pořádáním náborových akcí a distribucí propagačních materiálů. Podporovanou aktivitou je spolufinancování programů a projektů oblastních spolků ČČK. Žadatelem jsou spolky ČČK v Jihočeském kraji.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem dotačního programu je podpořit a tím tak realizovat projekty všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, publikační činnosti, výtvarného umění, výstav, přehlídek a soutěží a kulturní činnosti osob se zdravotním postižením. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Postupové přehlídky a soutěže v oblasti kultury u nás mají dlouholetou tradici a vysokou úroveň; napomáhají neformálnímu uměleckému vzdělávání všech věkových kategorií, zejména dětí a mládeže. Jejich podpora vede k naplnění strategické vize Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 70 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora úprav v expozicích, zachování a kvalitní restaurátorské obnovy sbírkových předmětů, propagace muzeí a galerií na území Jihočeského kraje kromě muzeí a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem. Podporovanou aktivitou jsou úpravy v expozicích, záchrana, zachování a restaurování sbírkových předmětů muzeí, propagace muzeí a galerií. Žadateli jsou muzea.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Stěžejním záměrem tohoto grantového programu je podporovat rozvoj mimoškolních zájmových činností s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje, a to formou rekonstrukcí a oprav kluboven a základen domů dětí a mládeže. Jde o to zlepšit a vybavení a zkvalitnit podmínky práce s dětmi a mládeží v těchto volnočasových zařízeních. Žadateli jsou NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajištění činnosti organizací působících v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a zájmového vzdělávání, podpora pravidelné kvalitní nabídky zájmových aktivit a podpora získávání odborné kvalifikace pracovníků s dětmi a mládeží. Žadateli mohou být organizace působící v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a zájmového vzdělávání.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je rozvoj sociálních služeb a činností, které zajišťují pomoc a podporu jednotlivcům a skupinám sociálně vyloučeným nebo znevýhodněným a umožňují jim zapojení do aktivního ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Speciálně pro poskytnutí služeb azylantům zařazeným ve Státním integračním programu k trvalému usídlení v Jihočeském kraji.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 70 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je rozvoj sociálních služeb a činností, které zajišťují pomoc a podporu jednotlivcům a skupinám sociálně vyloučeným nebo znevýhodněným a umožňují jim zapojení do aktivního ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Speciálně pro poskytnutí služeb azylantům zařazeným ve Státním integračním programu k trvalému usídlení v Jihočeském kraji.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je iniciovat realizaci vhodných preventivních programů, eliminujících výskyt kriminality a dalších sociálně rizikových jevů, a tím přispívat ke zlepšení bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje. Žadateli jsou obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je optimalizovat a stabilizovat systém primární prevence na školách. Žadateli jsou školy bez ohledu na zřizovatele.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu pořádání mezinárodních nebo republikově významných akcí na území Jihočeského kraje a dále na reprezentaci Jihočeského kraje na mezinárodních akcích. Podpora je zaměřena na oblast sportu, vědy a kultury. Žadateli jsou fyzické i právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je vytvořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení a k podpoře obyvatel venkova a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí. Podporované aktivity jsou např. obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Žadateli jsou např. obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je vytvořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení a k podpoře obyvatel venkova a samospráv venkovských obcí k harmonickému rozvoji zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny. Podporováno je zpracování a realizace projektů propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je vytvořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení a k podpoře obyvatel venkova a samospráv venkovských obcí k harmonickému rozvoji zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny. Podporovány jsou dotace úroků z úvěrů na projekty k rozvoji infrastruktury. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zejména podpora aktivit uživatelů rybářských revírů, rybářských svazů a univerzit, středních škol, výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství vedoucích k lepší péči o rybí společenstva ve vodních tocích. Podporovány jsou nákup vybavení a náhrady za chov a odpouštění ryb. Žadateli jsou rybářské VVI, rybářské svazy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 120 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento grantový program je zaměřen na podporu subjektů zabývajících se podporu činnosti vybraných stanic, které na území Jihočeského kraje pečují o handicapované živočichy. Konkrétně jde o podporu subjektů, kteří pečují o handicapované volně žijící živočichy, podporu záchranných programů, podporu osvětově výchovných aktivit zaměřených na problematiku handicapovaných živočichů.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Podpora tohoto programu krajského úřadu Jihočeského kraje je zaměřena k rozvoji environmentálních aktivit a regionálního systému EVVO, posílení stávajících organizací zabývajících se EVVO a tímto přispět k ochraně životního prostředí na území Jihočeského kraje. Žadateli jsou např. školy, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora úhrady nákladů spojených s realizací opatření souvisejících s ochranou před povodněmi v územích ohrožených povodněmi nacházejících se na území kraje. Žadateli jsou obce, fyzické a právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je vytvořit vhodné podmínky pro realizaci volnočasových aktivit a podporovat pořádání akcí pro děti a mládež. Žadateli jsou PO vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (např. spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, města, školy), FO, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 01.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit a rozšířit činnost destinačních společností v jednotlivých turisticky významných územích kraje a podpořit informovanost turistů o kulturním a turistickém potenciálu kraje. Žadateli mohou být např. obce, neziskové organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšit úroveň poskytovaných informací o kulturním a turistickém potenciálu kraje. Podporováno je pořízení nezbytného vybavení informačních center. Podpora je určena NNO, městům a obcím a FO a PO, kteří směřují k rozvoji cestovního ruchu na území Královéhradeckého kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu úpravy stávajících lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji. O finanční podporu z tohoto programu mohou žádat všechny právnické a fyzické osoby, jejichž předmět podnikání se vztahuje k předmětu dotace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program si klade za cíl podpořit realizaci hodnotných kulturních projektů regionálního, národního či mezinárodního významu, veřejnou prezentaci divadelní, hudební, filmové, výtvarné a literární tvorby, festivaly tradiční lidové kultury a folklóru. Žadateli jsou např. obce a města, OPS.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 21.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence, rozvoj zdravého životního stylu dětí a mládeže. Podporovanou aktivitou jsou např. projekty zaměřené na prevenci užívání návykových látek. Potencionálními žadateli jsou např. NNO, školská zařízení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšení akceschopnosti jednotek PO obnovou vybavení a zázemí. Žadateli jsou příslušné obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program poskytuje částečnou úhradu nákladů na manažera svazků obcí - fyzická nebo právnická osoba, zabezpečující odborný servis, např. koordinace činností, administrativa atp. Podpora činnosti dobrovolných svazků obcí. Žadateli mohou být svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program si klade za cíl pořízení územního plánu obcí, které nemají platnou územně plánovací dokumentaci a obcí, kterým po 31. 12. 2020 platná územně plánovací dokumentace pozbyde platnost podle § 188 odst. 1 stavebního zákona.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je propagace přepravních možností pro turisty a cykloturisty hromadnými dopravními prostředky na území turistických regionů Královéhradeckého kraje s návazností na sousední kraje a bezprostředně navazující polské území. Žadateli jsou např. svazky obcí a právnické osoby s podílem svazků obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program se snaží dofinancovávat nedostatečnou státní podporu v oblasti činností základních a středních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportovních center mládeže. Program umožňuje cílenou podporu v oblasti sportovně - talentované mládeže pro subjekty, které mají kvalitní úroveň.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora reprezentace kraje na významných republikových, evropských a celosvětových sportovních soutěžích.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je rozvoj pohybové gramotnosti všech obyvatel bez rozdílu věku nebo pohlaví vč. pohybové gramotnosti handicapovaných občanů se zvláštním zřetelem na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou registrováni ve sportovních svazech nebo nejsou organizováni v tělovýchovných a sportovních organizacích.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V rámci programu lze podpořit a iniciovat organizování masových sportovních akcí pro širokou veřejnost bez rozdílu věku (s min. 200 účastníky). Cílem je také ukázka možných způsobů sportovní a pohybové aktivity a motivace k zapojení veřejnosti do pravidelné sportovní činnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program si klade za cíl podporovat a iniciovat organizování masových sportovních akcí pro širokou veřejnost bez rozdílu věku (s min. 200 účastníky). Cílem je také ukázka možných způsobů sportovní a pohybové aktivity a motivace k zapojení veřejnosti do pravidelné sportovní činnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajistit odpovídající úroveň polytechnického vzdělání, povzbudit zájem dětí a žáků o polytechnické vzdělání a zvýšit manuální zručnost dětí a žáků. Žadateli jsou právnické osoby vykonávající činnost školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 70 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 22.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je vyhledat nadané děti a mládež a motivovat je k zapojení do aktivit a činností, které umožňují jejich nadání využít a dále rozvíjet. Podporovanou aktivitou je např. systematické a standardizované vyhledávání intelektově nadaných žáků a studentů v oblasti 6 typů nadání. Žadateli jsou školy a školská zařízení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 35 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 22.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program si klade za cíl zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu prostřednictvím efektivně ovlivnitelné cílové skupiny - dětí a mládeže a také přípravu pedagogů. Potencionálními žadateli jsou právnické a fyzické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na úseku EVVO, města a obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 70 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ochrana a revitalizace krajiny s podporou zvyšování biodiverzity. Podporovanou aktivitou jsou např. tvorba podmínek umožňující posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, tvorba územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně. Žadatelem mohou být obce a města, dále fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na rozvoj a stabilizaci environmentálně aktivních organizací, konkrétně na projekty zaměřené na praktickou péči o přírodní prostředí, na udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů hlavně v oblasti včelařství. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na vytvoření organizačních a ekonomický podmínek k podnícení a k podpoře obyvatel venkovských oblastí a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o přirozený rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 27.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora regionálních soutěží a přehlídek. Žadateli jsou školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 30 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora účasti žáků ZŠ na připravených aktivitách PO Libereckého kraje pro oblast kultury. Žadateli jsou ZŠ.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 15 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na poskytování podpory činnosti SH ČMS. Žadatelem je krajské SDH.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Cestovní ruch. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Doprava. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Fondu ochrany vod. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Péče o kulturní dědictví. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Regionální kultura. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Regionální rozvoj. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Školství a mládež. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Tělovýchova a sport. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Zdravotnictví. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program poskytuje podporu projektům zaměřeným na řešení problémů s čištěním odpadních vod a s odkanalizováním obcí a podporu projektům zaměřených na zásobování pitnou vodou obyvatel. Žadatelem mohou být obce do 5000 obyvatel. Akce musí být realizovány na území s počtem obyvatel do 2000.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 7 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 19.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Obecný cíl programu je podpora vzdělávání v oblasti životního prostředí. Podporovanou aktivitou je např. výstavba a údržba naučných stezek, tvorba a vydávání publikací a metodických materiálů o EVVO. Žadateli nemohou být politické strany, hnutí, příspěvkové organizace krajů, státu, školy a školská zařízení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 19.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí. Podporovanou aktivitou jsou stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba obytných budov, a také rekonstrukce a výstavba místních komunikací. Žadateli jsou obce do 3 tisíc obyvatel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí. Podporovanou aktivitou jsou např. projekty zaměřené na poradenství, vzdělávání, rozvoj občanských aktivit a komunitního života v obcích. Žadateli jsou svazky obcí (mikroregiony).

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 125 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji. Podpora bude poskytnuta např. na nákup kompenzačních pomůcek (včetně pomůcek pro alternativní komunikaci, např. komunikátory s hlasovým výstupem). Žadateli mohou být poskytovatelé sociálních služeb v Moravskoslezském kraji registrovaní podle zákona o sociálních službách.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná 24h koncentrace suspendovaných částic PM10 v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011-2015 je rovna nebo vyšší 50 µg.m-3 na 50 % nebo více než 50 % území příslušné obce, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 700 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Kraje za současného dosažení co nejvyššího stupně efektivnosti a hospodárnosti využití prostředků Moravskoslezského kraje. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin je zaměřen na spolufinancování Moravskoslezského kraje nákladů spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Účelem programu je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených s realizací projektů subjekty, působícími v oblasti kultury. Podporované aktivity jsou např. zážitková kultura a folklórní aktivity - koncerty či představení, umělecká činnost - díla o krásách Moravskoslezského kraje atd. Žadateli jsou organizace a FO prokazatelně vykonávající činnost v oblasti kultury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu rozvoje společnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně je podpora poskytována na celoroční provoz střediska s ekovýchovným zaměřením. Podporu je možno poskytnout NNO - ekovýchovným zařízením při splnění stanovených podmínek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 60 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu rozvoje společnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně je podpora poskytována na ekovýchovné akce typu přímého působení na konkrétně definovanou cílovou skupinu - veřejnost. Podporu je možno poskytnout NNO - ekovýchovným zařízením při splnění stanovených podmínek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 60 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu rozvoje společnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně je podpora poskytována na ekovýchovné akce typu působení na širokou veřejnost. Podporu je možno poskytnout NNO - ekovýchovným zařízením při splnění stanovených podmínek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 60 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu rozvoje společnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně je podpora poskytována na vydávání ekovýchovných publikací - periodického i neperiodického charakteru - pro širokou veřejnost. Podporu je možno poskytnout NNO - ekovýchovným zařízením při splnění stanovených podmínek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 60 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel. Podporované aktivity - podpora akcí zaměřených na péči o životní prostředí např. péče o vodní toky a vodní plochy; o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci. Žadateli jsou např. NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 25 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Grantový program se soustředí na vytváření podmínek pro možnosti sportovního vyžití, podporu sportovní činnosti sportovních klubů a svazů, především činnosti související s prací s mládeží. Cílem je zlepšení kvality sportovního vyžití v Pardubickém kraji. Tento program je určen pro jednotlivé sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Hlavním cílem a podporovanou aktivitou je podpora přípravy a účasti sportovních kolektivů a individuálních sportovců z řad dětí a mládeže na významných sportovních akcích typu Olympiáda dětí a mládeže, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, Světový pohár. Tento program je určen občanským sdružením, zejména OS pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti sportovní činnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Hlavním cílem a podporovanou aktivitou je podpora pořádání významných akcí v oblasti tělovýchovy a sportu krajské, republikové nebo mezinárodní úrovně určených především pro děti a mládež. Tento program je určen občanským sdružením, zejména OS pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti sportovní činnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu kapitálových výdajů v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního majetku sportovních zařízení na území kraje, kdy vlastníkem těchto zařízení není Pardubický kraj. Podpora z tohoto programu je určena občanským sdružením, obcím a sportovním klubům Pardubického kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu zájmové činnosti, zlepšení příležitostí dětí a mládeže ke smysluplnému využívání volného času. Program je určen na pokrytí nákladů spojených s celoroční činností jednotlivých organizací (např. náklady na provoz kluboven apod.). Program není určen organizacím zaměřeným výhradně na sportovní činnost.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu zájmové činnosti, zlepšení příležitostí dětí a mládeže ke smysluplnému využívání volného času. provoz kluboven apod.). Cílem programu je podpora organizace a účasti na akcích pořádaných NNO - tábory, výsadky, závody aj., náklady na pronájem, dopravu, ubytování, stravování.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Hlavním cílem dotačního programu je budování infrastruktury pro podporu cestovního ruchu. Program by měl mít za následek rozvoj cestovního ruchu. Z dotace budou podporovány projekty cyklotrasy, kempy, informační tabule apod., ale také investiční projekty rozšíření ubytovacích kapacit. Žadateli jsou např. obce, podnikatelé.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je určen k podpoře zpracování příslušných územně plánovacích dokumentů dle platného stavebního zákona. Programu se mohou zúčastnit pouze obce s počtem obyvatel do 3000 včetně.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem tohoto programu je soustředěně podpořit snížení všeobecných rozvojových nejednotností jednotlivých mikroregionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, která bude základem k rozvoji podnikání. Žadateli jsou obce a PO, v nichž mají obce rozhodující podíl.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program si za cíl posílit kulturní rozmanitost, symboliku kraje a identifikaci obyvatel s krajem, formou různých festivalů, přehlídek, malířských a sochařských sympozií, divadelních a hudebních představení atd. Snaží se o posílení partnerství účastníků a dále např. o rozvoj kulturních služeb v kraji. Žadateli jsou např. obce a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků na území Pardubického kraje. Cílem je zvýšit zaměstnanost a uspokojit další potřeby komunity v oblasti sociálního, ekonomického, kulturního a environmentálního rozvoje. Žadatelé jsou například církevní právnické osoby, spolky, ústavy nebo společnosti s r. o. a veřejné obchodní společnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajištění větší finanční stability a nezávislosti neziskových organizací a získávání finančních prostředků pro jejich činnost prostřednictvím fundraisingu. Žadatelé jsou například církevní organizace, spolky, ústavy a veřejně prospěšné spolky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V pravomoci hejtmana a členů Rady Pardubického kraje je zakotvena instituce udělování příspěvků a záštit projektům pořádaným v kraji.Jedná se o podporu činnosti subjektů nebo aktivit, jakými jsou kulturní, společenské, charitativní akce či volnočasové aktivity a dále na podporu sportovních turnajů a závodů.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je obecně zaměřen na podporu zvýšení kvalit obsahu depozitářů a expozic muzeí. Podporováno je vybavení depozitářů a expozic odpovídajícím mobiliářem, včetně pořízení přístrojové techniky. Žadateli o program mohou být fyzické osoby a právnické osoby působící v oblasti ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví, města a obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je obecně zaměřen na podporu zlepšení péče o sbírkový fond. Konkrétně je podporováno restaurování, konzervování a dokumentaci sbírkového fondu, včetně pořízení příslušného vybavení a dodavatelské zpracování sbírky nebo její ucelené části. Žadateli jsou např. FO a PO zaměřené na činnost v oblasti ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je obecně zaměřen na podporu činnost subjektů zaměřených na oblast ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví. Konkrétně je podporována činnost právnických osob a fyzických osob, jejichž činnost nesplňuje podmínky definované muzejním zákonem.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji. Podporovanou aktivitou je obnova a restaurování kulturních památek. Žadatelé jsou vlastníci kulturní památky evidované v Ústředním seznamu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinnách domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla. Žadatelé jsou fyzické osoby - vlastník či spoluvlastník bytové jednotky v rodinném domě, vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 127 500 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora realizace projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji. Podporované aktivity: prostřednictvím poskytovaní služeb pomáhat na území kraje řešit primární, sekundární či terciální drogovou problematiku. Žadatelem mohou být realizátoři protidrogových projektů, kteří mají platnou certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele OP látek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 22.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji. Podporovanou aktivitou je např. podpora provozu a činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji. Žadateli jsou např. spolky, ústavy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 3 800 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora a stabilizace personálního zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných střídavě ve 3směnném režimu. Žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinnách domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla. Žadatelé jsou fyzické osoby - vlastník či spoluvlastník bytové jednotky v rodinném domě, vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 127 500 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje a motivuje obce v rámci realizace prioritních a dalších opatření obsažených v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2016. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na poskytování dotací z rozpočtu Kraje Vysočina realizátorům projektů dobrovolnických center, případně dobrovolnických center rozšířených o neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby. Žadateli jsou provozovatelé dobrovolnických center.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 26.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem tohoto programu je zachování a obnova kulturních památek, nacházejících se na území kraje Vysočina. Důraz je při tomto kladen na zachování památkové podstaty objektů a předmětů, jejich vhodné a přiměřené využívání a veřejná prezentace kulturního dědictví. Žadateli jsou vlastníci těchto kulturních památek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 350 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem grantového programu je naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21. Podporovanou aktivitou je např. popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 24.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora společenských a kulturních aktivit obcí. Podporovanou aktivitou je např. výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu rodáků. Žadateli jsou obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora organizátorů krajských a národních postupových soutěží a přehlídek. Dotaci lze poskytnout účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Žadateli jsou např. školy, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 10 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je snaha o vytvoření optimálních podmínek v Kraji směřujících k posílení a uchování hodnot zlínské filmové kultury, rozvoje filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví se zájmem o zajištění konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním měřítku. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Žadateli jsou kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 28.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Podporovanou aktivitou je podpora demolic budov v obcích; celková revitalizace prostoru, včetně možné výstavby objektu, která ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadateli jsou obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 10 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Podporovanou aktivitou je podpora demolic budov v obcích; celková revitalizace prostoru, včetně možné výstavby objektu, která ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadateli jsou obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 10 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu a podporovanou aktivitou je podpora pořízení územních plánů. Žadateli jsou obce na území ČR, vyjma ORP, Prahy, obcí, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace z IOP či PRV.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 28.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem tohoto programu je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci školského zákona. Žadateli jsou např. kraje, obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 20.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví. Žadateli jsou malé nebo střední podniky, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, vysoké školy a municipality.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 22.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Žadateli jsou malé, střední podniky a velké podniky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora realizace veřejných zakázek v režimu inovačního partnerství. Žadatelem je hl. m. Praha a jim zřízené či založené organizace, městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené či založené organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 72 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na podporu aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe. Žadateli jsou organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 36 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na zvýšení atraktivity využívání městské veřejné dopravy, a to podporou realizace záchytných parkovišť a podporou opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy. Žadateli jsou Hl. m. Praha a jeho městské části a jimi zřízené organizace, dopravní podnik, technická správa komunikací, SŽDC, ROPID.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 360 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora projektů zaměřených na realizaci diferencovaných forem sociálního bydlení, rozšiřování kapacit služeb pro bezdomovce a budování nízkoprahových, kulturně a sportovně komunitních center. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 55 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na zvyšování a rozšiřování nabídky služeb s důrazem na inovativní přístup vedoucí ke zvyšování místní soudržnosti, propojování služeb a preventivnímu působení v oblasti sociálního a socioekonomického vyloučení. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 7 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na modernizaci vybavení tříd a učeben MŠ, ZŠ a středních škol. Žadateli jsou vzdělávací zařízení a subjekty veřejného sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 13 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vytváření inkluzivního prostředí škol a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Žadateli jsou mateřské, základní a střední školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vytváření proinkluzivního prostředí škol a podpora začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Žadateli jsou vzdělávací zařízení a dále subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 24.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty na téma - Školská inkluzívní koncepce kraje (povinné téma) a volitelná témata vycházející z KAP - každý kraj si může určit dle svého Krajského akčního plánu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 261 379 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 28.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na zprostředkování zaměstnání, poradenství, rekvalifikace, aktivity k získání pracovních návyků apod. Žadateli jsou poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 6 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 04.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje projekty zaměřené na snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí do 30-ti let věku. Žadatelem je Úřad práce ČR.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovní síly pracovníků v souladu s požadavky trhu práce, a na zvýšení adaptability starších pracovníků. Žadatelem je MPO ČR, NÚV a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora zavádění konceptu age managementu u zaměstnavatelů a podpora rozvoje řízení lidských zdrojů. Žadatelem jsou podnikatelské subjekty a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionech NUTS II Severozápad a Moravskoslezsko. Žadateli jsou pouze Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Žadateli jsou pouze předem stanovení poskytovatelé sociálních služeb (organizace zřízené/řízené MPSV ČR).

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 8 120 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a realizace opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a realizace opatření k omezování úmrtnosti živočichů, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018

NÁRODNÍ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky ve zvolených programových a prioritních zemích programu prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce. Podporovanou aktivitou je asistence VŠ a akademickým pracovištím v partnerských zemích prostřednictvím působení českých vysokoškolských pedagogů. Žadateli mohou být NNO, obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je přispět k zajištění dostupnosti pitné vody. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 27 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 09.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů, mezinárodních smluv, elektronického legislativního procesu a rozvoj Národního digitálního archivu. Žadatelem je Ministerstvo vnitra, Národní archiv, Úřad vlády ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Vyhlašovatel tímto programem podporuje ochranu movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií je v roce 2017 zaměřena na prezentaci sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem (internet) a na prezentaci sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Účastnit se jej mohou právnické i fyzické osoby a občanská sdružení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program byl založen za účelem finanční podpory kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury, zde konkrétně připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 - spjatých s naší státností (1918, 1968 a 1993). Účastnit se jej mohou právnické i fyzické osoby a občanská sdružení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů, výběrové řízení v oblastech: amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského, taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechových, symfonických a komorních orchestrů, dětských a dospělých folklorních souborů, dětských a dospělých pěveckých sborů. Žadateli jsou např. OS.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora tvůrčí a studijní činnosti umělců v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury. Podpora je poskytována na tvůrčí a studijní stipendia. Žadatelem mohou být fyzické osoby působící v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury, tato jejich činnost nesmí být hlavním zdrojem obživy, dále se nesmí jednat o studenty konzervatoří.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Obce, kraje, kde byl pro jejich území v důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav mohou žádat o podporu na projekty obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou způsobenou lidským činitelem.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 22.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Obce a kraje, kde nebyl pro jejich území v důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav mohou žádat o podporu na projekty obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou způsobenou lidským činitelem.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 22.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Žadateli jsou např. obce, kraje, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora je výstavby podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Tato část je směřována na výstavbu pečovatelských bytů a tak zajištění bydlení osobám se sníženou soběstačností. Žadatelem mohou být podnikající FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora je výstavby podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Cílem výstavby vstupního bytu je zajištění bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. Žadatelem mohou být podnikající FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je prodloužení soběstačnosti seniorů, ke kterému přispěje komunita obyvatel komunitního domu seniorů využívající sdílené prostory pro individuální i společné aktivity. Žadatelem mohou být obce, FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství a zřizování veřejné zeleně, ale i na rekonstrukci místních komunikací apod. Program je dostupný obcím, které získaly některé z ocenění v soutěži Vesnice roku 2017.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program venkova je zaměřen na údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství a zřizování veřejné zeleně, ale i na rekonstrukci místních komunikací apod. Tento dotační titul je dostupný obcím do 3000 obyvatel a sdružení obcí na projekty zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj venkova. Tento program zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Dotační titul podporuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi vesnicemi, prezentaci úspěšných projektů a vzdělávání zástupců obcí. Žádat mohou obce do 3000 obyvatel a svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je obnova místních komunikací. Podporovanou aktivitou je oprava a údržba místních komunikací. Žadateli jsou obce do 3000 obyvatel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je obnova místních komunikací. Podporovanou aktivitou jsou akce zaměřené na opravu nebo vybudování školních hřišť, které slouží pro hodiny tělesné výchovy, rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen. Žadateli jsou obce do 3000 obyvatel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora NNO za účelem podpory jejich osvětové činnosti ve vybraných oblastech. Podporovanou aktivitou je např. udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele. Žadateli jsou NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 18.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporovanou aktivitou je komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy - podpora je určena pro osvětlovací tělesa a řídící systémy (nikoli pro konstrukční prvky a kabeláž). Žadateli mohou být obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporovanou aktivitou je rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie - podpora je určena pro pořádání kurzů a seminářů. Žadateli mohou být právnické osoby, podnikající fyzické osoby a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporovanou aktivitou je vydání publikací, příruček, informačních materiálů, podkladů a nástrojů v oblasti úspor energie. Žadateli mohou být právnické osoby, podnikající fyzické osoby a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporovanou aktivitou je zavádění opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zdokonalení, případně i certifikaci systému energetického řízení. Žadateli mohou být kraje, města a městské části nad 10 000 obyvatel, podnikatelské subjekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporováno je zpracování územních energetických koncepcí krajů, hl. Prahy a statutárních měst. Žadateli jsou kraje, statutární města a hlavní město Praha.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 800 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli jsou MSP, výzkumné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 18.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je především podpořit školní stravování žáků a žákyň ZŠ, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci. Žadateli mohou být NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podpoří integraci cizinců žijících v ČR. Budou podpořeny projekty na podporu integrace žáků-cizinců a projekty na podporu dalších forem integrace žáků zaměřené na cizince z třetích zemí. O příspěvek mohou žádat školy a školská zařízení, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 28.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora významných sportovních akcí. Žadateli jsou sportovní svazy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 22.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda; v této výzvě ČR-Izrael. Žadateli mohou být výzkumné instituce, MSP.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je integrace cizinců v ČR. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzdělávání pracovníků státní správy, informování veřejnosti, streetworky. Žadateli jsou NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 20.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora integrace cizinců na lokální úrovni. Podporovanou aktivitou je např. streetwork v přirozeném prostředí cizinců, vzdělávání streetworkerů. Žadateli jsou města a obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 08.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zmírnění škod způsobených v dubnu a květnu 2017 - úhrada škod v lesních školkách. Žadatelem je podnikatel podnikající v zemědělství.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na implementaci telematických aplikací v nákladní a osobní dopravě. Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 07.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS. Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 11.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie. Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé kolejových vozidel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 03.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na přestrojení brzdových špalíků nákladních vozů. Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé kolejových vozidel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 20.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje projekty zaměřené na vybudování sítě veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic pro vozidla s alternativními pohony. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 04.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků (odborné pracovní stáže, výměna výzkumných pracovníků - české a zahraniční výzkumné instituce, pobyty zahraničních výzkumných pracovníků ve VO v ČR, reintegrace + podpora budování kvalitních týmů).

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 91 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v letech 2015 / 2016 předloženy a kladně hodnoceny v rámci výzvy Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny. Výzva podporuje pouze projekty European Fellowships. Žadateli jsou organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje zlepšení kvality studijního prostředí na VŠ prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení (nábytkem, přístroji, AV a IC technikou nebo pomůckami pro vzdělávací činnost). Žadateli jsou státní, veřejné a soukromé vysoké školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 26.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na ověření systému profesní podpory pedagogických pracovníků a pedagogického řízení škol, dále na přenos dobré praxe, poradenství a nastavení systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Žadateli jsou příspěvkové organizace zřízené MŠMT.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 350 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 28.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V rámci této výzvy jsou podporovány systémové projekty zaměřené na komplexní hodnocení, poradenství, kariérní řád, sociálně vyloučené lokality a ústavní nebo ochrannou výchovu. Žadateli jsou příspěvkové organizace MŠMT a OSS.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 510 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity. Žadateli jsou MZ ČR, SZÚ, ÚZIS, NÚDZ, IPVZ, NCO NZO, AZV, FN sv. Anna, FN Brno, FN Plzeň, FN HK.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 450 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen především na výstavbu kanalizací a modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod. Žadateli mohou být subjekty veřejného sektoru a obchodní společnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 18.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen především na výstavbu a modernizaci úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Žadateli mohou být subjekty veřejného sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 18.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na realizaci povodňových opatření v intravilánu obcí a extravilánu, která budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zaplaveného území v obcích a snížení počtu zaplavených nemovitostí a tím snížení povodňových škod. Žadateli jsou subjekty veřejného sektoru a fyzické osoby podnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření a ochranu obyvatel před účinky povodní. Podpora bude směřována na analýzy odtokových poměrů, na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných systému a na digitální povodňové plány. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru a vysoké školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření a ochranu obyvatel před účinky povodní. V rámci výzvy bude podpora směřována do zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení. Žadateli jsou státní podniky - podniky povodí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na náhradu a rekonstrukci stávajících stacionárních zdrojů znečišťování a na pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší, počasí a klimatu; rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat; rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování; pořízení systémů pro zveřejňování výsledků sledování. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 20.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů a zařízení pro nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 28.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen především na inventarizaci ekologické zátěže, průzkumné práce, sanaci kontaminovaných lokalit. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 01.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Podporovanou aktivitou je Žadateli jsou provozovatelé letišť.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora akcí zaměřených na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Podporovanou aktivitou je např. směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí středního dělicího ostrůvku (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd. Žadateli jsou např. kraje, obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. Žadateli jsou kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 15 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 28.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je výstavba, modernizace a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Žadateli jsou např. obce, kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 06.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora výstavby nových a údržba stávajících cyklistických stezek. O podporu mohou žádat obce nebo svazek obcí (pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti) jako vlastníci cyklistických stezek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je rozvoj EVVO u předškolních dětí a žáků ZŠ s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích. Žadateli jsou podpořené obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 700 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 03.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšení využívání cyklistické dopravy ve městech pomocí zavádění komplexních systémů sdílení jízdních kol. Žadateli jsou např. statutární města.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je revitalizace městské i příměstské zeleně a s tím souvisejících aktivit včetně podpory mobiliáře a doprovodných prvků. Podporovanou aktivitou je revitalizace městské i příměstské zeleně a s tím souvisejících aktivit včetně podpory mobiliáře a doprovodných prvků. Žadateli jsou obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je přispívat ke zlepšování životního prostředí v obcích. Podporovanou aktivitou je modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra, vytvoření a/nebo vydání publikací či jiných propagačních materiálů se vztahem k přírodnímu bohatství NP. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem opatření je podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na území národních parků a chráněných krajinných oblastí podporou činnosti specializovaných center a podporou nabídky vzdělávacích programů a poradenství pro školy a veřejnost. Žadateli jsou správy NP.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionech národních parků. Podporovanou aktivitou je např. podpora zeleně a vybavenosti obcí. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem opatření je podpora pořízení dokumentů souvisejících s územním plánováním a ochrannou krajinného rázu na území národních parků a jejich ochranných pásem a dále dokumentací sloužících jako podklad pro rozhodovací procesy na území národních parků. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem tohoto programu je přispívat ke zlepšování životního prostředí v obcích omezením světelného znečištění na území národních parků a jejich ochranných pásem. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 17.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 09.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 09.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 09.01.2018

EVROPSKÝ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cena bude udělena osobě nebo týmu, který vyvine nejlepší inovativní řešení ke snížení koncentrace materiálních části v městských oblastech.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 77 694 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je vypisován ministerstvem kultury České republiky. Cílem je podporovat překládání české literatury. Dotace je určena zahraničním vydavatelům. Při výběru projektů je upřednostňována současná literatura. Příspěvek proplácí výhradně náklady spojené s překladem.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je tvorba mezinárodních sítí, rozvoj schopností měst vytvářet integrované strategie a šíření a implementace strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni. Výzva až pro 25 sítí přenosu se zaměřuje na přizpůsobení a přenos osvědčených dobrých praxí mezi městy EU. Tyto sítě budou vedeny městy, která získala titul Město s dobrou praxí OP URBACT.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 10.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 1 program podporuje vytváření nadnárodních inovačních sítí a klastrů, rozvoj vzdělávacích systémů pro podnikatele a jejich zaměstnance. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury apod.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 110 067 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 2 program podporuje projekty zaměřené na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, lepší propojení a koordinaci energetických sítí a zavádění nových nízkouhlíkových technologií v odvětví veřejné dopravy. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury, podniky, provozovatelé veřejné dopravy, apod.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 110 067 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 3 program podporuje projekty zaměřené na ochranu a udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a zlepšení životního prostředí v městských oblastech. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury a podniky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 110 067 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 4 jsou podporovány projekty zaměřené na rozvoj regionálních systémů veřejné osobní dopravy, nákladní dopravy a navazujících služeb. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury, podniky, provozovatelé veřejné dopravy apod.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 110 067 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.01.2018© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com