Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Vyhledávání  |  Výsledky vyhledávání


Nejbližší uzávěrky


Seřadit podle:

LOKÁLNÍ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj terminálů, parkovacích systémů, komunikací pro pěší a cyklisty, dopravní telematiky, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj terminálů, parkovacích systémů, komunikací pro pěší a cyklisty, dopravní telematiky, nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované/zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě a Ministerstvo dopravy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna. Žadateli jsou právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 6 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zkvalitnění prostředí využívaných zejména spolky dětí a mládeže k pravidelným volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Žadateli jsou právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je finanční podpora organizacím zapojených do programu DofE. Žadateli jsou právnické osoby v oblasti vzdělávání a volného času dětí a mládeže.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 60 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních akcí, které mají charakter světových či evropských soutěží. Žadateli mohou být právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 3 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora rozvoje předškolních zařízení a individuálních služeb péče o děti do 6 let věku za účelem sladění soukromého a pracovního života rodin s malými dětmi. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oblasti péče o děti předškolního věku.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 01.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem opatření je zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu a zkvalitnění prezentace města. Žadatelé mohou být FO i PO podnikající nebo nepodnikatelské subjekty. Podporovanými aktivitami jsou především zavádění nových produktů cestovního ruchu zaměřených na rozvoj zážitkové, incentivní a kongresové turistiky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 04.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora kulturních aktivit s důrazem na podporu celoročních činností místních kulturních organizací na území města Českých Budějovic. Žadatelem jsou převážně neziskové státní organizace a podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, zabývající se celoroční činností v oblasti kultury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora místních kulturních spolků a organizací při reprezentaci města na přehlídkách, soutěžích, festivalech atd., v České republice i v zahraničí. Žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace nebo fyzické a právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora projektů zásadně rozšiřujících nabídku kulturních aktivit ve městě a regionu s důrazem na nekomerční charakter. Žadatelem může být právnická osoba, fyzická osoba podnikající i nepodnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora kvalitních alternativních programů klubové hudební scény v prostorách orientovaných na tento žánr. Žadatelem může být podnikatelský subjekt, fyzická osoba i nepodnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Pořádání minimálně čtyř kulturních akcí v letní sezóně, které budou dosahovat špičkové profesionální umělecké kvality interpretů ve svém žánru. Žadatelem může být právnická i fyzická osoba podnikatel i nepodnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 900 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem opatření je podpora vydání neperiodické publikace týkající se historie, osobností či tradic města Českých Budějovic. Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby činné v oblasti kultury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 07.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem opatření je podpora akcí zaměřených na ochranu životního prostředí (živočichů, rostlin) a realizaci programů ekologické výchovy. Oprávněnými žadateli mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem je podpora drobných iniciativ krátkodobého charakteru nebo jednorázové akce, v max. délce trvání 5 dní. Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty, neziskové organizace i fyzické osoby zabývající se volnočasovou činností dětí a mládeže, nebo činností pro handicapované děti. Podpořeny budou krátkodobé aktivity, víkendové výlety a pořádání soutěží a her pro mládež.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 01.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je finanční podpora pro pořadatelů příměstských táborů. Žadatelem mohou být právnické nebo fyzické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 01.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem grantu je rozvoj a údržba sportovišť, které nejsou v majetku města. Příspěvky jsou poskytovány na údržbu a investiční záměry směřující ke zlepšení technického stavu sportovišť a tělovýchovných zařízení. Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 22.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem je podpořit pozitivní fyzický a psychický vývoj dětí a mládeže prostřednictvím zájmových a volnočasových aktivit. Vhodným žadatelem může být fyzická a právnická osoba provozující činnost v této oblasti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora vrcholového a výkonnostního sportu převážně pro dospělé a nejstarší kategorie mládeže. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby působící v této oblasti na území města Hradec Králové.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje projekty ekologické výchovy a osvěty, ochrany přírody a krajiny, péče o vodní toky a vodní zdroje, obnovitelné zdroje energie, péče o zvířata v nouzi a místní agendy 21. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje projekty zaměřené na předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadů. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 60 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje projekty údržby, ochrany a tvorby veřejně přístupné zeleně ve městě, zejména na pozemcích ve vlastnictví města. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 180 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu činností zaměřených na rozšíření nabídky, zvýšení kvality a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve městě a okolí. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu činnosti sportovních organizací a pořádání sportovních akcí na území města Olomouce. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu osvěty a ekologické výchovy, předcházení vzniku odpadu, jeho recyklaci a opětovného využití. Dále na ochranu přírody, obnovu a rozšiřování zeleně apod. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby provozující činnost v této oblasti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 16.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje veřejně prospěšné činnosti v oblasti kulturních aktivit, a vydávání periodických i neperiodických kulturních publikací. Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, nestátní organizace, spolek, sdružení nebo nadace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora činnosti a rozvoj mateřských škol, jejichž zřizovatelem není SMOl, rozšiřování nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, podpora projektů vysokých škol nestavebního charakteru. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Dotace je určena na financování uznatelných nákladů souvisejících s aktivitami v oblastech sociálních, poradenských, aktivizačních, řešení bezbariérovosti a podpora dobrovolnictví. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 04.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem podpory je snižování násilné a majetkové kriminality, sociálně patologických jevů a informovanost občanů o ochraně před trestnou činností. Žadatelem mohou být právnické i fyzické osoby a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 03.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je určen na financování základních druhů a forem registrovaných sociálních služeb poskytovaných v rozsahu stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 04.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora kulturních a uměleckých aktivit, publikační činnosti, sportovních akcí, školských výměn a dalších zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace, právnické nebo fyzické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 45 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Dotace je poskytována subjektům, které se věnují sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, případně pořádání sportovních akcí pro ostatní skupiny populace (včetně handicapovaných sportovců), nebo zlepšování sociálního zázemí ve sportovních zařízeních. Žádat mohou fyzické i právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je určen na částečné pokrytí nákladů na opravy, údržbu a k odstranění havarijních stavů sportovních areálů. O dotaci mohou žádat sportovní organizace - např. tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu terminálů a samostatných parkovacích systémů. Žadateli jsou kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 21.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vznik nových sociálních podniků, rozšíření podniků v rámci stávajících podnikatelských subjektů či rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve a církevní organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 870 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 17.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 10 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Fond je zřízen k podpoře ekologických akcí a projektů fyzických a právnických osob, jimž jsou z Ekofondu poskytovány příspěvky a dotace. Tento fond působí v oblasti životního prostředí, zemědělství a oblasti městské zeleně. Smyslem je environmentální vzdělávání a výchovy, jakož i ochrana životního prostředí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních organizací, které provozují celoroční a dlouhodobou činnost pro děti a mládež na území města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 22.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních akcí, zejména pro děti a mládež, na území statutárního města Zlína. Vhodným žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby provozující danou činnost na území města Zlína.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 22.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Kulturní fond je zřízen k podpoře kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, na ochranu kulturních památek, a to pro fyzické a právnické osoby v oblasti kultury, pro spolky, sdružení, kroužky, kluby, nadace atd. Prostředky lze použít na nájemné, kde je dlouhodobě vykonávána nezisková činnost.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je např. rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb CR v destinacích. Podporovanou aktivitou je zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras. Žadateli jsou např. podnikatelé a obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je např. rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb CR v destinacích. Podporovanou aktivitou je rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích; cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb. Žadateli jsou podnikatelé.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajistit dostupnou a kvalitní sportovní infrastrukturu pro rozvoj sportovní činnosti v Praze. Žadateli mohou být majitelé a provozovatelé sportovní infrastruktury v hl. m. Praze.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je poskytování příspěvků na úhradu provozních nákladů plaveckých bazénů a zimních stadionů na území hl. m. Prahy. Žadateli mohou být vlastníci a provozovatelé těchto zařízení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 9 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních akcí na území hl. m. Prahy s mezinárodním významem. Žadateli mohou být spolky, obchodní korporace, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby - podnikatelé.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora sportovních akcí na území hl. m. Prahy s celostátním významem. Žadateli mohou být spolky, obchodní korporace, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 11.04.2018

REGIONÁLNÍ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje snížení energetické náročnosti bytových domů se 4 a více bytovými jednotkami, a to zlepšením tepelných vlastností budov (zateplování, výměna oken a dveří), výměnou nebo modernizací zařízení pro vytápění, přípravu teplé vody, využíváním pevných nebo tekutých fosilních paliv a podobně. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 90 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 12.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora organizací a jejich projektů zaměřených na práci s rodinami, volnočasové a osvětově-vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti. Podporovanou aktivitou je např. podpora pro provoz již existujících a fungujících mateřských center zajišťujících aktivity, které nejsou pouze jednorázovými akcemi. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V rámci tohoto je poskytována neinvestiční podpora, zaměřená na záchranu, zachování nemovitých kulturních památek s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou presentaci kulturního dědictví. Žadatelem mohou být vlastníci těchto kulturních památek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora kvalitní předprojektové přípravy obnovy kulturních památek, kterou se rozumí provedení průzkumů v rozsahu potřebném pro posouzení stavu památky a posouzení její kulturně historické hodnoty, a to jako celku i v jednotlivých částech. Žadateli jsou právnické i fyzické osoby, vlastníci kulturních památek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu zachování a obnovu drobné sakrální architektury při využití tradičních materiálů a technologií s prioritou kladenou na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů. Podporu je možno poskytnout na objekty bez ohledu na to, zda-li jsou či nejsou památkově chráněny. Žadatelem jsou vlastníci této architektury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V tomto programu se jedná o neinvestiční podporu, poskytovanou na záchranu, zachování a obnovu předmětů movitého kulturního dědictví. Předměty podpory musí být kulturními památkami, nebo musí být umístěny ve veřejně přístupných prostorách. Žadateli mohou být vlastníci tohoto kulturního dědictví.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V tomto programu jde o neinvestiční podporu, poskytovanou na zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb při použití tradičních materiálů a technologií. Tento program je určen všem vlastníkům památkových chráněných staveb, které leží v památkové zóně.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je aktivně plnit úkoly vyplývající ze Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2010 až 2018. Cílem je optimalizace sítě protidrogových služeb a podpora aktivit a programů, popsaných v dokumentu Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje na období 2010 – 2018. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 800 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem dotačního programu je podpořit a tím tak realizovat projekty všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, publikační činnosti, výtvarného umění, výstav, přehlídek a soutěží a kulturní činnosti osob se zdravotním postižením. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Postupové přehlídky a soutěže v oblasti kultury u nás mají dlouholetou tradici a vysokou úroveň; napomáhají neformálnímu uměleckému vzdělávání všech věkových kategorií, zejména dětí a mládeže. Jejich podpora vede k naplnění strategické vize Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 70 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora úprav v expozicích, zachování a kvalitní restaurátorské obnovy sbírkových předmětů, propagace muzeí a galerií na území Jihočeského kraje kromě muzeí a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem. Podporovanou aktivitou jsou úpravy v expozicích, záchrana, zachování a restaurování sbírkových předmětů muzeí, propagace muzeí a galerií. Žadateli jsou muzea.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajištění činnosti organizací působících v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a zájmového vzdělávání, podpora pravidelné kvalitní nabídky zájmových aktivit a podpora získávání odborné kvalifikace pracovníků s dětmi a mládeží. Žadateli mohou být organizace působící v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a zájmového vzdělávání.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je rozvoj sociálních služeb a činností, které zajišťují pomoc a podporu jednotlivcům a skupinám sociálně vyloučeným nebo znevýhodněným a umožňují jim zapojení do aktivního ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Speciálně pro poskytnutí služeb azylantům zařazeným ve Státním integračním programu k trvalému usídlení v Jihočeském kraji.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 70 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je rozvoj sociálních služeb a činností, které zajišťují pomoc a podporu jednotlivcům a skupinám sociálně vyloučeným nebo znevýhodněným a umožňují jim zapojení do aktivního ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Speciálně pro poskytnutí služeb azylantům zařazeným ve Státním integračním programu k trvalému usídlení v Jihočeském kraji.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je optimalizovat a stabilizovat systém primární prevence na školách. Žadateli jsou školy bez ohledu na zřizovatele.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu pořádání mezinárodních nebo republikově významných akcí na území Jihočeského kraje a dále na reprezentaci Jihočeského kraje na mezinárodních akcích. Podpora je zaměřena na oblast sportu, vědy a kultury. Žadateli jsou fyzické i právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zejména podpora aktivit uživatelů rybářských revírů, rybářských svazů a univerzit, středních škol, výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství vedoucích k lepší péči o rybí společenstva ve vodních tocích. Podporovány jsou nákup vybavení a náhrady za chov a odpouštění ryb. Žadateli jsou rybářské VVI, rybářské svazy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 120 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje rozvoj včelařství, ale i následné opylování ovocných stromů a zemědělských plodin. Finanční podpora z tohoto programu je poskytována na nákup minimálně 3 včelstev plus včelařského příslušenství. Žádat mohou začínající včelaři.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Podpora tohoto programu krajského úřadu Jihočeského kraje je zaměřena k rozvoji environmentálních aktivit a regionálního systému EVVO, posílení stávajících organizací zabývajících se EVVO a tímto přispět k ochraně životního prostředí na území Jihočeského kraje. Žadateli jsou např. školy, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 08.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Jihomoravský kraj poskytne finanční podporu fyzickým a právnickým osobám formou individuálních dotací (tzv. mimořádné dotace ad hoc). Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora úhrady nákladů spojených s realizací opatření souvisejících s ochranou před povodněmi v územích ohrožených povodněmi nacházejících se na území kraje. Žadateli jsou obce, fyzické a právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit a rozšířit činnost destinačních společností v jednotlivých turisticky významných územích kraje a podpořit informovanost turistů o kulturním a turistickém potenciálu kraje. Žadateli mohou být např. obce, neziskové organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 300 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšit úroveň poskytovaných informací o kulturním a turistickém potenciálu kraje. Podporováno je pořízení nezbytného vybavení informačních center. Podpora je určena NNO, městům a obcím a FO a PO, kteří směřují k rozvoji cestovního ruchu na území Královéhradeckého kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu úpravy stávajících lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji. O finanční podporu z tohoto programu mohou žádat všechny právnické a fyzické osoby, jejichž předmět podnikání se vztahuje k předmětu dotace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program si klade za cíl podpořit realizaci hodnotných kulturních projektů regionálního, národního či mezinárodního významu, veřejnou prezentaci divadelní, hudební, filmové, výtvarné a literární tvorby, festivaly tradiční lidové kultury a folklóru. Žadateli jsou např. obce a města, OPS.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 21.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence, rozvoj zdravého životního stylu dětí a mládeže. Podporovanou aktivitou jsou např. projekty zaměřené na prevenci užívání návykových látek. Potencionálními žadateli jsou např. NNO, školská zařízení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program poskytuje částečnou úhradu nákladů na manažera svazků obcí - fyzická nebo právnická osoba, zabezpečující odborný servis, např. koordinace činností, administrativa atp. Podpora činnosti dobrovolných svazků obcí. Žadateli mohou být svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program se snaží dofinancovávat nedostatečnou státní podporu v oblasti činností základních a středních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportovních center mládeže. Program umožňuje cílenou podporu v oblasti sportovně - talentované mládeže pro subjekty, které mají kvalitní úroveň.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora reprezentace kraje na významných republikových, evropských a celosvětových sportovních soutěžích.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je rozvoj pohybové gramotnosti všech obyvatel bez rozdílu věku nebo pohlaví vč. pohybové gramotnosti handicapovaných občanů se zvláštním zřetelem na skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří nejsou registrováni ve sportovních svazech nebo nejsou organizováni v tělovýchovných a sportovních organizacích.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V rámci programu lze podpořit a iniciovat organizování masových sportovních akcí pro širokou veřejnost bez rozdílu věku (s min. 200 účastníky). Cílem je také ukázka možných způsobů sportovní a pohybové aktivity a motivace k zapojení veřejnosti do pravidelné sportovní činnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program si klade za cíl podporovat a iniciovat organizování masových sportovních akcí pro širokou veřejnost bez rozdílu věku (s min. 200 účastníky). Cílem je také ukázka možných způsobů sportovní a pohybové aktivity a motivace k zapojení veřejnosti do pravidelné sportovní činnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zajistit odpovídající úroveň polytechnického vzdělání, povzbudit zájem dětí a žáků o polytechnické vzdělání a zvýšit manuální zručnost dětí a žáků. Žadateli jsou právnické osoby vykonávající činnost školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 70 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 22.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je vyhledat nadané děti a mládež a motivovat je k zapojení do aktivit a činností, které umožňují jejich nadání využít a dále rozvíjet. Podporovanou aktivitou je např. systematické a standardizované vyhledávání intelektově nadaných žáků a studentů v oblasti 6 typů nadání. Žadateli jsou školy a školská zařízení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 35 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 22.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program si klade za cíl zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu prostřednictvím efektivně ovlivnitelné cílové skupiny - dětí a mládeže a také přípravu pedagogů. Potencionálními žadateli jsou právnické a fyzické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost na úseku EVVO, města a obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 70 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ochrana a revitalizace krajiny s podporou zvyšování biodiverzity. Podporovanou aktivitou jsou např. tvorba podmínek umožňující posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, tvorba územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně. Žadatelem mohou být obce a města, dále fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na rozvoj a stabilizaci environmentálně aktivních organizací, konkrétně na projekty zaměřené na praktickou péči o přírodní prostředí, na udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů hlavně v oblasti včelařství. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora regionálních soutěží a přehlídek. Žadateli jsou školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 30 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora účasti žáků ZŠ na připravených aktivitách PO Libereckého kraje pro oblast kultury. Žadateli jsou ZŠ.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 15 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Cestovní ruch. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Doprava. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Fondu ochrany vod. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Péče o kulturní dědictví. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Regionální kultura. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Regionální rozvoj. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Školství a mládež. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Tělovýchova a sport. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Zdravotnictví. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Obecný cíl programu je podpora vzdělávání v oblasti životního prostředí. Podporovanou aktivitou je např. výstavba a údržba naučných stezek, tvorba a vydávání publikací a metodických materiálů o EVVO. Žadateli nemohou být politické strany, hnutí, příspěvkové organizace krajů, státu, školy a školská zařízení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 19.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením v rámci území Kraje. Podporovány jsou např. akce krajského, celostátního a mezinárodního charakteru. Žadateli jsou např. NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji. Podpora bude poskytnuta např. na nákup kompenzačních pomůcek (včetně pomůcek pro alternativní komunikaci, např. komunikátory s hlasovým výstupem). Žadateli mohou být poskytovatelé sociálních služeb v Moravskoslezském kraji registrovaní podle zákona o sociálních službách.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná 24h koncentrace suspendovaných částic PM10 v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2011-2015 je rovna nebo vyšší 50 µg.m-3 na 50 % nebo více než 50 % území příslušné obce, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 700 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Kraje za současného dosažení co nejvyššího stupně efektivnosti a hospodárnosti využití prostředků Moravskoslezského kraje. Žadateli jsou vlastníci kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin je zaměřen na spolufinancování Moravskoslezského kraje nákladů spojených s projekty, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 10.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Účelem programu je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených s realizací projektů subjekty, působícími v oblasti kultury. Podporované aktivity jsou např. zážitková kultura a folklórní aktivity - koncerty či představení, umělecká činnost - díla o krásách Moravskoslezského kraje atd. Žadateli jsou organizace a FO prokazatelně vykonávající činnost v oblasti kultury.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Grantový program se soustředí na vytváření podmínek pro možnosti sportovního vyžití, podporu sportovní činnosti sportovních klubů a svazů, především činnosti související s prací s mládeží. Cílem je zlepšení kvality sportovního vyžití v Pardubickém kraji. Tento program je určen pro jednotlivé sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Grantový program se soustředí na vytváření podmínek pro možnosti sportovního vyžití, podporu sportovní činnosti hendikepovaných sportovců, podpora jejich účasti na významných soutěžích apod. Cílem je zlepšení kvality sportovního vyžití v Pardubickém kraji. Tento program je určen příslušným tělovýchovným organizacím, popř. fyzickým osobám.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Hlavním cílem a podporovanou aktivitou je podpora přípravy a účasti sportovních kolektivů a individuálních sportovců z řad dětí a mládeže na významných sportovních akcích typu Olympiáda dětí a mládeže, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, Světový pohár. Tento program je určen občanským sdružením, zejména OS pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti sportovní činnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Hlavním cílem a podporovanou aktivitou je podpora pořádání významných akcí v oblasti tělovýchovy a sportu krajské, republikové nebo mezinárodní úrovně určených především pro děti a mládež. Tento program je určen občanským sdružením, zejména OS pracujícím s dětmi a mládeží v oblasti sportovní činnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu kapitálových výdajů v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního majetku sportovních zařízení na území kraje, kdy vlastníkem těchto zařízení není Pardubický kraj. Podpora z tohoto programu je určena občanským sdružením, obcím a sportovním klubům Pardubického kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu zájmové činnosti, zlepšení příležitostí dětí a mládeže ke smysluplnému využívání volného času. Program je určen na pokrytí nákladů spojených s celoroční činností jednotlivých organizací (např. náklady na provoz kluboven apod.). Program není určen organizacím zaměřeným výhradně na sportovní činnost.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 40 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Hlavním cílem dotačního programu je budování infrastruktury pro podporu cestovního ruchu. Program by měl mít za následek rozvoj cestovního ruchu. Z dotace budou podporovány projekty cyklotrasy, kempy, informační tabule apod., ale také investiční projekty rozšíření ubytovacích kapacit. Žadateli jsou např. obce, podnikatelé.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 23.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem tohoto programu je soustředěně podpořit snížení všeobecných rozvojových nejednotností jednotlivých mikroregionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, která bude základem k rozvoji podnikání. Žadateli jsou obce a PO, v nichž mají obce rozhodující podíl.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program si za cíl posílit kulturní rozmanitost, symboliku kraje a identifikaci obyvatel s krajem, formou různých festivalů, přehlídek, malířských a sochařských sympozií, divadelních a hudebních představení atd. Snaží se o posílení partnerství účastníků a dále např. o rozvoj kulturních služeb v kraji. Žadateli jsou např. obce a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků na území Pardubického kraje. Cílem je zvýšit zaměstnanost a uspokojit další potřeby komunity v oblasti sociálního, ekonomického, kulturního a environmentálního rozvoje. Žadatelé jsou například církevní právnické osoby, spolky, ústavy nebo společnosti s r. o. a veřejné obchodní společnosti.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je obecně zaměřen na podporu zvýšení kvalit obsahu depozitářů a expozic muzeí. Podporováno je vybavení depozitářů a expozic odpovídajícím mobiliářem, včetně pořízení přístrojové techniky. Žadateli o program mohou být fyzické osoby a právnické osoby působící v oblasti ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví, města a obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je obecně zaměřen na podporu zlepšení péče o sbírkový fond. Konkrétně je podporováno restaurování, konzervování a dokumentaci sbírkového fondu, včetně pořízení příslušného vybavení a dodavatelské zpracování sbírky nebo její ucelené části. Žadateli jsou např. FO a PO zaměřené na činnost v oblasti ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je obecně zaměřen na podporu činnost subjektů zaměřených na oblast ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví. Konkrétně je podporována činnost právnických osob a fyzických osob, jejichž činnost nesplňuje podmínky definované muzejním zákonem.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Tento program je zaměřen na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji. Podporovanou aktivitou je obnova a restaurování kulturních památek. Žadatelé jsou vlastníci kulturní památky evidované v Ústředním seznamu.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora a stabilizace personálního zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných střídavě ve 3směnném režimu. Žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje a motivuje obce v rámci realizace prioritních a dalších opatření obsažených v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2016. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 150 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem tohoto programu je zachování a obnova kulturních památek, nacházejících se na území kraje Vysočina. Důraz je při tomto kladen na zachování památkové podstaty objektů a předmětů, jejich vhodné a přiměřené využívání a veřejná prezentace kulturního dědictví. Žadateli jsou vlastníci těchto kulturních památek.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 350 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem grantového programu je naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21. Podporovanou aktivitou je např. popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 80 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 24.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora organizátorů krajských a národních postupových soutěží a přehlídek. Dotaci lze poskytnout účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Žadateli jsou např. školy, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 10 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je snaha o vytvoření optimálních podmínek v Kraji směřujících k posílení a uchování hodnot zlínské filmové kultury, rozvoje filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví se zájmem o zajištění konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním měřítku. Žadateli jsou FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti civilního dopravního letectví. Žadateli jsou podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 50 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví. Žadateli jsou malé nebo střední podniky, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. Žadateli jsou malé a střední podniky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 299 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na poskytování služeb inovačním podnikům, provozování a rozšiřování stávajících vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center, ojediněle i výstavbu nové sdílené infrastruktury. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, vysoké školy a municipality.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 22.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Žadatelem jsou fyzické a právnické osoby splňující definici začínajícího malého podniku.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 225 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 12.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů. Žadatelem jsou fyzické a právnické osoby splňující definici malého či středního podniku.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 20 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na vybudování a rekonstrukce MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla. Žadateli jsou malé, střední i velké podniky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 28.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na nasazení automatizovaných, dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, na nasazení technologických prvků řízení napětí a elektrické energie v distribučních soustavách, na řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě. Žadateli jsou provozovatelé distribučních soustav - MSP a VP.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 100 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 28.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na rozvoj a modernizace energetické infrastruktury. Žadatelé jsou provozovatelé přenosových sítí (velké podniky).

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 02.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Žadateli jsou malé, střední podniky a velké podniky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Žadateli jsou malé, střední a velké podniky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 400 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na podporu aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe. Žadateli jsou organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 36 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 14.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na zvyšování a rozšiřování nabídky služeb s důrazem na inovativní přístup vedoucí ke zvyšování místní soudržnosti, propojování služeb a preventivnímu působení v oblasti sociálního a socioekonomického vyloučení. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 7 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na vytváření inkluzivního prostředí škol a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Žadateli jsou mateřské, základní a střední školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vytváření proinkluzivního prostředí škol a podpora začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Žadateli jsou vzdělávací zařízení a dále subjekty veřejného a neziskového sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 24.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na zprostředkování zaměstnání, poradenství, rekvalifikace, aktivity k získání pracovních návyků apod. Žadateli jsou poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 6 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 04.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je podpora zavádění konceptu age managementu u zaměstnavatelů a podpora rozvoje řízení lidských zdrojů. Žadatelem jsou podnikatelské subjekty a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 29.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a realizace opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem výzvy je zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a realizace opatření k omezování úmrtnosti živočichů, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018

NÁRODNÍ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky ve zvolených programových a prioritních zemích programu prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce. Podporovanou aktivitou je asistence VŠ a akademickým pracovištím v partnerských zemích prostřednictvím působení českých vysokoškolských pedagogů. Žadateli mohou být NNO, obce.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je přispět k zajištění dostupnosti pitné vody. Žadateli mohou být neziskové organizace, obce a právnické a fyzické osoby.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 27 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 09.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk umožnit realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů. Výše zaručovaného úvěru je do 20 mil. Kč, výše záruky až 80 % jistiny zaručovaného úvěru, doba ručení je maximálně 8 let. Žadatelí jsou malí a střední podnikatelé.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. Účastnit se jej mohou právnické i fyzické osoby a občanská sdružení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program byl založen za účelem finanční podpory kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury, zde konkrétně připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 - spjatých s naší státností (1918, 1968 a 1993). Účastnit se jej mohou právnické i fyzické osoby a občanská sdružení.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů, výběrové řízení v oblastech: amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského, taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechových, symfonických a komorních orchestrů, dětských a dospělých folklorních souborů, dětských a dospělých pěveckých sborů. Žadateli jsou např. OS.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Žadateli jsou např. obce, kraje, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora je výstavby podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Tato část je směřována na výstavbu pečovatelských bytů a tak zajištění bydlení osobám se sníženou soběstačností. Žadatelem mohou být podnikající FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora je výstavby podporovaných bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Cílem výstavby vstupního bytu je zajištění bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. Žadatelem mohou být podnikající FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je prodloužení soběstačnosti seniorů, ke kterému přispěje komunita obyvatel komunitního domu seniorů využívající sdílené prostory pro individuální i společné aktivity. Žadatelem mohou být obce, FO a PO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 05.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporovanou aktivitou je rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie - podpora je určena pro pořádání kurzů a seminářů. Žadateli mohou být právnické osoby, podnikající fyzické osoby a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporovanou aktivitou je vydání publikací, příruček, informačních materiálů, podkladů a nástrojů v oblasti úspor energie. Žadateli mohou být právnické osoby, podnikající fyzické osoby a NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 200 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Podporovanou aktivitou je zavádění opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti, zdokonalení, případně i certifikaci systému energetického řízení. Žadateli mohou být kraje, města a městské části nad 10 000 obyvatel, podnikatelské subjekty.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 15.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli jsou MSP, výzkumné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 18.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podpoří integraci cizinců žijících v ČR. Budou podpořeny projekty na podporu integrace žáků-cizinců a projekty na podporu dalších forem integrace žáků zaměřené na cizince z třetích zemí. O příspěvek mohou žádat školy a školská zařízení, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 28.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda; v této výzvě ČR-Izrael. Žadateli mohou být výzkumné instituce, MSP.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zmírnění škod způsobených v dubnu a květnu 2017 - úhrada škod na jablkách a hruškách. Žadatelem je podnikatel podnikající v zemědělství.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 27.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zmírnění škod způsobených v dubnu a květnu 2017 - úhrada škod na letním ovoci. Žadatelem je podnikatel podnikající v zemědělství.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zmírnění škod způsobených v dubnu a květnu 2017 - úhrada škod na letním ovoci. Žadatelem je podnikatel podnikající v zemědělství.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zmírnění škod způsobených v dubnu a květnu 2017 - úhrada škod v lesních školkách. Žadatelem je podnikatel podnikající v zemědělství.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 29.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na implementaci telematických aplikací v nákladní a osobní dopravě. Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 07.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS. Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 11.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie. Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé kolejových vozidel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 03.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje projekty zaměřené na přestrojení brzdových špalíků nákladních vozů. Žadateli mohou být vlastníci nebo provozovatelé kolejových vozidel.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 20.04.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program podporuje projekty zaměřené na vybudování sítě veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic pro vozidla s alternativními pohony. Žadateli mohou být vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 04.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Opatření podporuje činnosti spojené se zakládáním organizací producentů a realizaci regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní. Žadatelem mohou být organizace producentů.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 750 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva je zaměřena na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků (odborné pracovní stáže, výměna výzkumných pracovníků - české a zahraniční výzkumné instituce, pobyty zahraničních výzkumných pracovníků ve VO v ČR, reintegrace + podpora budování kvalitních týmů).

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 91 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v letech 2015 / 2016 předloženy a kladně hodnoceny v rámci výzvy Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny. Výzva podporuje pouze projekty European Fellowships. Žadateli jsou organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 250 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.12.2017


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Výzva podporuje zlepšení kvality studijního prostředí na VŠ prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení (nábytkem, přístroji, AV a IC technikou nebo pomůckami pro vzdělávací činnost). Žadateli jsou státní, veřejné a soukromé vysoké školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 26.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na realizaci povodňových opatření v intravilánu obcí a extravilánu, která budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zaplaveného území v obcích a snížení počtu zaplavených nemovitostí a tím snížení povodňových škod. Žadateli jsou subjekty veřejného sektoru a fyzické osoby podnikající.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření a ochranu obyvatel před účinky povodní. Podpora bude směřována na analýzy odtokových poměrů, na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných systému a na digitální povodňové plány. Žadateli jsou subjekty veřejného a neziskového sektoru a vysoké školy.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 15.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen na náhradu a rekonstrukci stávajících stacionárních zdrojů znečišťování a na pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů a zařízení pro nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady. Žadateli jsou subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 28.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Program je zaměřen především na inventarizaci ekologické zátěže, průzkumné práce, sanaci kontaminovaných lokalit. Žadateli mohou být subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 01.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Podporovanou aktivitou je Žadateli jsou provozovatelé letišť.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 30.03.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je výstavba, modernizace a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Žadateli jsou např. obce, kraje.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 06.02.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je zvýšení využívání cyklistické dopravy ve městech pomocí zavádění komplexních systémů sdílení jízdních kol. Žadateli jsou např. statutární města.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 5 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je přispívat ke zlepšování životního prostředí v obcích. Podporovanou aktivitou je modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra, vytvoření a/nebo vydání publikací či jiných propagačních materiálů se vztahem k přírodnímu bohatství NP. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionech národních parků. Podporovanou aktivitou je např. podpora zeleně a vybavenosti obcí. Žadateli jsou např. obce, svazky obcí.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 1 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem opatření je podpora pořízení dokumentů souvisejících s územním plánováním a ochrannou krajinného rázu na území národních parků a jejich ochranných pásem a dále dokumentací sloužících jako podklad pro rozhodovací procesy na území národních parků. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 500 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem tohoto programu je přispívat ke zlepšování životního prostředí v obcích omezením světelného znečištění na území národních parků a jejich ochranných pásem. Žadateli jsou např. obce, NNO.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 2 000 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 31.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 17.05.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 09.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 09.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. Žadateli jsou podniky a výzkumné organizace.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: Poskytovatel neuvádí Uzávěrka příjmu žádosti: 09.01.2018

EVROPSKÝ


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: Cena bude udělena osobě nebo týmu, který vyvine nejlepší inovativní řešení ke snížení koncentrace materiálních části v městských oblastech.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 77 694 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 23.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 1 program podporuje vytváření nadnárodních inovačních sítí a klastrů, rozvoj vzdělávacích systémů pro podnikatele a jejich zaměstnance. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury apod.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 110 067 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 2 program podporuje projekty zaměřené na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, lepší propojení a koordinaci energetických sítí a zavádění nových nízkouhlíkových technologií v odvětví veřejné dopravy. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury, podniky, provozovatelé veřejné dopravy, apod.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 110 067 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 3 program podporuje projekty zaměřené na ochranu a udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a zlepšení životního prostředí v městských oblastech. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury a podniky.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 110 067 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.01.2018


Název dotace se vám zobrazí po bezplatné registraci

Sumář dotace: V PO 4 jsou podporovány projekty zaměřené na rozvoj regionálních systémů veřejné osobní dopravy, nákladní dopravy a navazujících služeb. Žadateli mohou být subjekty veřejné správy, vysoké školy, výzkumné instituce, NNO, inovační a rozvojové agentury, podniky, provozovatelé veřejné dopravy apod.

Poskytovatel grantu:
Poskytovatel dotace je zobrazen předplatitelům a zdarma registrovaným

Maximální částka: 110 067 000 Kč Uzávěrka příjmu žádosti: 25.01.2018© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com