Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Kolik získali a na co naši předplatitelé - vybrané projekty


Kolik získali a na co naši předplatitelé - vybrané projekty

Příspěvek EU 2014: 190 487 662 Kč

Sekundární odprášení haly KKO

Příspěvek EU 2014: 100 058 787 Kč

Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6

Příspěvek EU 2014: 4 111 661 Kč

Pracovně poradenské centrum Cheb

Příspěvek EU 2014: 3 450 993 Kč

Sociálně terapeutické dílny sv.Josefa

Příspěvek EU 2014: 1 942 482 Kč

Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci

Příspěvek EU 2014: 1 941 340,50 Kč

Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Frýdku-Místku

Příspěvek EU 2014: 1 058 354,38 Kč

Digitální povodňový plán, monitoring a systém varování"

Příspěvek EU 2014: 604 023,60 Kč

Charitní zařízení péče o děti předškolního věku v Červeném Kostelci

Příspěvek EU 2013: 177 516 557,31 Kč

Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště"

Příspěvek EU 2013: 69 295 179,00 Kč

Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary

Příspěvek EU 2013: 46 676 137,85 Kč

Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách , Olomouc - část 2

Příspěvek EU 2013: 26 423 685,00 Kč

Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště - RC2

Příspěvek EU 2013: 22 640 416,34 Kč

Úspory energie školních budov V.

Příspěvek EU 2013: 22 472 888,44 Kč

Úspory energetické náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního města Olomouc

Příspěvek EU 2013: 17 133 792,12 Kč

Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku.

Příspěvek EU 2013: 16 366 665,00 Kč

Dům sociálních služeb Betlém Cheb

Příspěvek EU 2013: 11 385 645,00 Kč

Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská

Příspěvek EU 2013: 10 842 463,69 Kč

MŠ Rooseveltova

Příspěvek EU 2013: 10 499 999,99 Kč

Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu

Příspěvek EU 2013: 9 156 593,60 Kč

ZŠ Heyrovského - Sportujeme společně

Příspěvek EU 2013: 8 716 660,75 Kč

Úspory energie školních budov IV.

Příspěvek EU 2013: 8 641 812,69 Kč

Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách , Olomouc - část 1

Příspěvek EU 2013: 8 503 755,00 Kč

Revitalizace parků na sídlišti Slezská

Příspěvek EU 2013: 6 631 601,76 Kč

Centrum pro rodinu - Slunečnicová zahrada

Příspěvek EU 2013: 6 475 541,09 Kč

Zvýšení konkurenceschopnosti vybraných členských organizací SST prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů

Příspěvek EU 2013: 6 130 235,02 Kč

Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova

Příspěvek EU 2013: 5 656 422,32 Kč

Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II. etapa

Příspěvek EU 2013: 5 524 999,00 Kč

Novosadský Dvůr - rekonstrukce komunikace

Příspěvek EU 2013: 5 235 491,27 Kč

Úspory energie školních budov III.

Příspěvek EU 2013: 4 895 465,06 Kč

Zapojení znevýhodněných osob na trh práce prostřednictvím Oblastní charity Červený Kostelec

Příspěvek EU 2013: 4 797 931,01 Kč

Dětské hřiště Michalské stromořadí

Příspěvek EU 2013: 4 776 673,31 Kč

MŠ Svatoplukova 11

Příspěvek EU 2013: 4 300 133,00 Kč

Školící středisko HERTIN s.r.o.

Příspěvek EU 2013: 4 077 398,00 Kč

Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích

Příspěvek EU 2013: 4 067 420,01 Kč

Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.

Příspěvek EU 2013: 3 942 172,26 Kč

Vzdělávání - cesta k rozvoji společnosti FERROMORAVIA"

Příspěvek EU 2013: 3 656 442,76 Kč

Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť

Příspěvek EU 2013: 3 559 991,00 Kč

Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouci - CIS MMOL, I. a III. část výzvy

Příspěvek EU 2013: 3 370 373,14 Kč

Specifickým školením k jedinečnosti společnosti FERROMORAVIA

Příspěvek EU 2013: 3 254 299,63 Kč

Šance - Komplexní resocializační program pro klienty v metadonové substituci s cílem pracovní a sociální reintegrace

Příspěvek EU 2013: 3 159 230,08 Kč

Zefektivnění vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Frýdku-Místku

Příspěvek EU 2013: 3 073 760,00 Kč

Výstavba parkoviště a příjezdové komunikace, ul. Slezská, k.ú. Frýdek

Příspěvek EU 2013: 2 940 984,00 Kč

Centrální informační systém MMOl, II. etapa a vybudování komunikační infrastruktury a digitalizaci

Příspěvek EU 2013: 2 922 341,58 Kč

Společně do školy - ZŠ Tř. Spojenců

Příspěvek EU 2013: 2 913 793,47 Kč

Sportujeme společně - ZŠ Rožňavská

Příspěvek EU 2013: 2 735 796,03 Kč

Zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary, Východní 6

Příspěvek EU 2013: 2 730 433,39 Kč

Cyklostezka Hlušovice

Příspěvek EU 2013: 2 607 338,60 Kč

Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť

Příspěvek EU 2013: 2 349 496,66 Kč

Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť

Příspěvek EU 2013: 2 178 725,00 Kč

Holická 51 - rekonstrukce bytového domu

Příspěvek EU 2013: 2 058 290,30 Kč

Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce

Příspěvek EU 2013: 1 918 739,68 Kč

Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť

Příspěvek EU 2013: 1 892 227,50 Kč

Snížení prašnosti v obci Svárov

Příspěvek EU 2013: 1 830 632,30 Kč

Vzdělávání v eGON Centru města Karlovy Vary

Příspěvek EU 2013: 1 776 771,66 Kč

Vzdělávání v eGon Centru ORP Frýdek-Místek

Příspěvek EU 2013: 1 768 794,86 Kč

MŠ Bieblova - rekonstrukce

Příspěvek EU 2013: 1 738 076,87 Kč

MŠ Jílová - zprovoznění oddělení

Příspěvek EU 2013: 1 702 326,63 Kč

Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků

Příspěvek EU 2013: 1 584 162,55 Kč

Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí

Příspěvek EU 2013: 1 488 097,54 Kč

MŠ Čajkovského - rekonstrukce

Příspěvek EU 2013: 1 300 068,05 Kč

Sanace skalních masivů v Karlových Varech

Příspěvek EU 2013: 1 222 178,89 Kč

Inovace výuky přírodních věd

Příspěvek EU 2013: 2 618 726,58 Kč

Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji - Záměrem projektu je přenos nejnovějších poznatků z oboru telematiky (a dopravní telematiky) do vyššího stupně vzdělávání a současně provázání se základním stupněm vzdělávání. Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro pracovníky státní správy a územní samosprávy ve městech a obcích Olomouckého kraje a tzv. uživatelská sféra - zástupci Integrovaného záchranného systému, pro dodavatelé telematických řešení, dopravce v dopravním systému veřejné dopravy Olomouckého kraje a pro dopravní a přepravní firmy.

Příspěvek EU 2013: 2 237 070,80 Kč

Zvýšení konkurenceschopnosti mikropodniků prostřednictvím výuky marketingu CIMA-A - Obsahem projektu je zpřístupnit certifikované vzdělávání Marketing CIMA-A zaměstnancům mikropodniků a OSVČ.

Příspěvek EU 2013: 5 001 401,02 Kč

Šance bez bariér – Projekt je zaměřen na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Je určen zaměstnavatelům z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří mají zájem zaměstnat pracovníka se zdravotním postižením a získat příspěvek na úhradu mzdových nákladů.

Příspěvek EU 2013: 7 772 610,63 Kč

Life-netdesigning - rozvoj manažerských a prezentačních dovedností designéra v praxi - Obecným cílem projektu je vytvořit funkční systém komunikace a spolupráce mezi akademickou institucí a komerční sférou. Projekt reaguje na fakt, že absolventi oboru grafický design a vizuální komunikace jsou nedostatečně vybaveni praktickými oborovými zkušenostmi, komunikačními a manažerskými dovednostmi. Postrádají dostatečné znalosti autorskoprávních aspektů jejich práce.

Příspěvek EU: 4 812 225,49 Kč

Agentura 3Z – Projekt je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce, jejich aktivizaci a rozvoj funkční gramotnosti nutné pro hledání, získání a udržení zaměstnání. Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti OZP prostřednictvím motivačních aktivit, poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a tvorby nových pracovních míst.

Příspěvek EU: 5 023 329,04 Kč

Zapojte se...! - Prostřednictvím individuálních konzultací a dalších návazných činností (kariérové poradenství, kurz obsluhy PC, kurz pracovněprávního minima) dojde k aktivizaci a motivování příslušníků cílové skupiny k hledání, získání a udržení zaměstnání. Dále dojde k zapojení jednotlivých subjektů (zaměstnavatelů, úřadů práce, městských úřadů, NNO a občanských iniciativ) do řešení sociálního vyloučení OZP.

Příspěvek EU: 975 018,51 Kč

Vzděláním ke kvalitním sociálním službám - Vzdělávání pracovníků v sociálních službách je jednou ze základních podmínek pro rozvoj těchto služeb. Mnozí pracovníci nesplňují toto vzdělání a bez nabídky podobných vzdělávacích kurzů nemohou svoji práci vykonávat. Díky tomu, že tento kurz bude nabídnut i osobám pečujícím o osobu blízkou, budou mít možnost svoje zkušenosti zprofesionalizovat a v budoucnu mohou získat profesní uplatnění.

Příspěvek EU: 17 037 019,72 Kč

Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice – Předmětem projektu města Holice je rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice je vytvořit "živé" muzeum, dle návrhu arch. Davida Vávry, který chce návštěvníkům nové expozice zprostředkovat osobní zážitek z afrických cest a co nejrealističtěji přiblížit široké veřejnosti výpravy Dr. Holuba za poznáním po africkém kontinentu.

Příspěvek EU: 21 727 725,00 Kč

Zařízení pro nakládání s odpadem - sběrný dvůr Holice – V rámci realizace projektu Zařízení pro nakládání s odpadem - sběrný dvůr Holice dojde ke komplexnímu vyřešení situace v oblasti nakládání s odpady ve městě Holicích. Výstavbou tohoto zařízení dojde k vybudování sběrného dvora pro komunální a nebezpečný odpad, kde bude tento typ odpadů od občanů vybírán a separován v samostatných nádobách a kontejnerech.

Příspěvek EU: 17 168 900,61 Kč

Autobusové nádraží Přelouč - Předmětem projektu města Přelouč je výstavba nového autobusového nádraží pro linkovou dopravu a tedy přesun z provizorního odbavovacího prostoru Pernštýnského náměstí. Nově vybudovaný areál bude zahrnovat 8 nástupních míst, 4 odstavné plochy, 12 parkovacích míst pro osobní automobily, čekárnu pro 25 osob a 8 samostatných zastávkových přístřešků.

Příspěvek EU: 35 837 881,45 Kč

Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč - Předmětem projektu města Přelouč je vybudování nové sportovní haly vč. hygienického a sociálního zázemí, která bude splňovat požadavky sportovních svazů pro konání ligových zápasů, víceúčelového hřiště pro tenis, basketbal a volejbal, zajištění parkovacích stání, parkové a sadové úpravy.

Příspěvek EU: 5 824 999,00 Kč

Město Přelouč - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu - Projekt je zaměřen na proces elektronizace spojené s poskytováním veřejných služeb vykonávaných předmětnými organizacemi vykonávajícími veřejnou správu a poskytujícími veřejné služby ve správním území ORP.

Příspěvek EU: 12 520 736,00 Kč

Komunikace a parkoviště Dolní město - Předmětem projektu města Vsetín jsou stavební úpravy místních komunikací a chodníku pro pěší na ulicích Zahradní, Havlíčkova, Kobzáňova a Žerotínova a dále pak výstavba parkoviště a chodníku na ulici Žerotínova. Součástí projektu je i rekonstrukce veřejného osvětlení v řešené lokalitě.

Příspěvek EU: 45 660 570,30 Kč

Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko - II. Etapa - Závod na zpracování biologicky rozložitelného odpadu - Předmětem projektu, který volně navazuje na již realizovaný projekt Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko I., je vybudování závod na zpracování biologicky rozložitelných odpadů v lokalitě Poschla ve Vsetíně. Závod bude zpracovávat pouze biologicky rozložitelný odpad vyprodukovaný na území města Vsetín při údržbě městské zeleně. Vyprodukovaný substrát bude použit výhradně k údržbě a obnově veřejné zeleně ve správě města Vsetín.

Příspěvek EU: 4 218 561,56 Kč

LIDÉ S HODNOTOU PERLY NA SOCIÁLNÍM DNĚ – Projekt města Vsetín zefektivní celý proces sociálního začleňování sociálně vyloučených Romů ve městě Vsetín do společenského dění, potažmo na trh práce, a to zejména poznáním své vlastní hodnoty, změnou jejich životního postoje a jejich aktivizací.

Příspěvek EU: 4 877 591,00 Kč

Rekonstrukce bytových domů s pečovatelskou službou Pod Žamboškou č.p.1579 a 1580 - Předmětem projektu je rozsáhlá rekonstrukce bytových domů (64 bytových jednotek) uvedených do užívaných v roce 1975. Jedná se bytové domy s pečovatelskou službou určené výhradně pro osoby pobírající starobní či invalidní důchod. Rekonstrukce bude zahrnovat zateplení střechy a pláště budov, rekonstrukci vnitřních rozvodů, společných prostor a vybudování nových výtahových šachet včetně pořízení technologie výtahů.

Příspěvek EU: 17 936 205,00 Kč

Stavební úpravy náměstí Svobody - Obsahem projektu je realizace první etapy dvouetapového stavebního projektu „Stavební úpravy náměstí Svobody ve Vsetíně“ z důvodu značného opotřebování veřejných ploch. Navržené sjednocení povrchu umožní libovolný pohyb pěších a zamezí se tak vzniku nežádoucích vyšlapaných cestiček v zatravněných plochách. Jednoduchá topografie prakticky rovného pozemku umožňuje naprosté bezbariérové užívání. Návaznosti pochozích ploch budou řešeny úrovňově, případně formou náběhů či nájezdů.

Příspěvek EU: 16 145 050,00 Kč

Stavební úpravy náměstí Svobody ve Vsetíně – II. Etapa - Předmětem projektu je realizace druhé fáze úprav náměstí Svobody a přilehlých prostor. Projekt spočívá v rekonstrukci místních komunikací v ul. Žerotínova a Tyršova, včetně jejich odvodnění, dále zahrnuje rekonstrukci a výstavbu nových parkovacích stání, rekonstrukci chodníku před bytovým domem č. p. 1321, pořízení mobiliáře a rekonstrukci veřejného osvětlení.

Příspěvek EU: 7 377 502,75 Kč

Výměna oken a zateplení základní školy Vsetín, Trávníky 1217 - V rámci projektu došlo k realizaci těchto navržených opatření - výměna oken a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropů a střech a nahrazení prosklených konstrukcí energeticky úspornými výplněmi.

Příspěvek EU: 8 494 582,29 Kč

Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín - Projekt má pomoci k identifikaci a zefektivnění klíčových procesů na MěÚ, vytvoření efektivního systému controllingu a reportingu a dále k řízení vztahů s klienty. Obsahem projektu je řada aktivit zaměřených na zmapování, analýzu stávajících klíčových procesů, analýzu efektivnosti, návrh optimalizace, realizaci optimalizace, návrh zpětné vazby, realizaci zpětné vazby a provedení korekce v následujících oblastech, které jsou klíčové pro nastavení systému kontinuálního zlepšování služeb a rozvoje organizace a lidských zdrojů.

Příspěvek EU: 7 260 537,65 Kč

Komunitní kompostárna Horní Počernice - Městská část Praha 20 - Horní Počernice rozhodla o vybudování kompostárny, která vyřeší jak požadavky nové legislavity, která neumožňuje tyto odpady ukládat na skládky, tak zároveň využije produktu kompostárny - kompostu/humusu k efektivní rekultivaci a údržbě a novým zakládkám veřejné zeleně a optimálně využije humus - kompost jako kvalitní hnojivo pro údržbu vlastní veřejné zeleně.

Příspěvek EU: 2 991 842,75 Kč

Zateplení ZŠ Stoliňská 823, Praha 20 - Horní Počernice - Předmětem projektu je zateplení objektu základní školy Stoliňská v Horních Počernicích. Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavěnost území. Stavbou bude provedeno zateplení obvodových stěn a střechy a bude provedena výměna všech oken a dveří. Stavbou nedojde ke změně půdorysného ani výškového uspořádání objektu.

Příspěvek EU: 58 259,00 Kč

Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) – Předmětem projektu obce Přezletice je vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy - místního pracoviště k tzv. CzechPOINT.

Příspěvek EU: 58 259,00 Kč

Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) – Předmětem projektu obce Lužná je vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy - místního pracoviště k tzv. CzechPOINT.

Příspěvek EU: 448 800,00 Kč

Územní plán obce Lužná - Předmětem a hlavním cílem projektu je vypracování konceptu a návrhu územního plánu obce Lužná. Důvodem pořízení nového územního plánu je zastaralost starého územního plánu z roku 1994 a také zákonná povinnost (Stavební zákon) mít zpracovaný nový územní plán obce.

Příspěvek EU: 79 837,00 Kč

Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade) – Předmětem projektu obce Rochlov je vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy - místního pracoviště k tzv. CzechPOINT.

Příspěvek EU: 2 813 169 Kč

Léto v Nyse, zima v Jeseníku – výstavba dopravní parkovací infrastruktury - Polská i česká strana společně již od roku 2006 připravují realizaci záchytných parkovišť jako prostředek pro rozšíření nabídky cestovního ruchu. Na české straně se jedná o výstavbu záchytného parkoviště v území, které je svým současným charakterem (startovní pozice pro běžecké trasy a sjezdové lyžování) i plánovanými investicemi (wellness centrum, golfové hřiště) vhodně umístěno při komunikaci první třídy I/60. Na polské straně se jedná o výstavbu záchytného parkoviště u Nyského jezera, které je každoročně velmi vyhledávaným cílem turistů a které leží na důležité spojnici Opole - Klodzko při silnici první třídy R46.

Příspěvek EU: 46 671 401 Kč

Revitalizace Masarykova náměstí v Jeseníku - Projekt Města Jeseníku je investiční projekt, který komplexně řeší veřejná prostranství v centru města Jeseník s cílem zatraktivnit toto území, zlepšit životní podmínky obyvatel a podnítit investice dalších subjektů v této oblasti. Projekt je určen pro: místní obyvatele, lidi žijící, pracující a podnikající ve městě, dospívající a mladé lidi, seniory a osamělé lidi, obyvatele okolních obcí (především Mikroregionu Jesenicko), pro místní podnikatele a subjekty zajišťující služby.

Příspěvek EU: 6 815 045 Kč

Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů - Projekt se zaměřuje na zvyšování kvality v počátečním vzdělávání prostřednictvím nastavení efektivního evaluačního systému ve vybraných základních školách města Jeseník a jeho prostřednictvím k poznání slabých míst vzdělávacího procesu. Aktivity projektu usnadní pedagogům a ředitelům práci při aktualizaci a inovaci vzdělávacích dokumentů školy prostřednictvím několika podpůrných aktivit a činností.

Příspěvek EU: 13 068 929 Kč

FM – Education - Hlavní prioritou tohoto projektu je zdokonalování úrovně primárního vzdělávání na ZŠ ve městě Frýdek-Místek. Za tím účelem chceme iniciovat vznik sítě 13 partnerských škol, které budou spolupracovat zejména v ověřování školních vzdělávacích programů (ŠVP) a tvorbě nových učebních podkladů. Projekt je tedy opřen o práci samotných pedagogů, kteří budou pracovat na ověřování a úpravách ŠVP. Tyto práce budou probíhat paralelně na 13 ZŠ města, které na celém procesu budou spolupracovat.

Příspěvek EU: 3 617 249 Kč

Aktivní Kyjov – blíž turistům i obyvatelům - Projekt reaguje na potřeby rozšíření stávajícího Informačního centra ve dvorním traktu, který bude využit jako zázemí pro návštěvníky města, turisty a cykloturisty. Informační centrum se nachází v centru města Kyjova. Navrhované řešení umožní využití pro odpočinek s krytým posezením, pro základní občerstvení, hygienu, cykloturistům nabídne kompletní servis - miniopravnu, půjčovnu a úschovnu jízdních kol.

Příspěvek EU: 4 667 122 Kč

Přírodní koupací biotop – Bohuslavice u Kyjova - Projekt řeší vybudování přírodního koupacího biotopu pro odpočinek a rekreaci na k.ú. Bohuslavice u Kyjova. Jedná se o areál stávajícího nefunkčního koupaliště, které bude upraveno na koupací biotop, čili koupaliště s přírodním systémem filtrace vody bez chemikálií. Stávající objekt kasy bude odstraněn a na tomto místě bude postavena dřevěná pergola, která bude krýt prostor před novou pokladnou. V areálu bude prostor pro stolní tenis, závěsné kuželky a dětské hřiště. 

Příspěvek EU: 10 609 377 Kč

Sportovní areál ZŠ Dr. Joklíka - Projekt řeší modernizaci Sportovního areálu Základní školy Dr.Joklíka v Kyjově, jako I. etapy modernizace areálu školy. Etapa I. zahrnuje výstavbu (stavební úpravy) sportovních ploch tří hřišť (házená, malá kopaná, tenis, košíková a volejbal), atletické dráhy a sektorů, dále zpevněných ploch, terénních úprav a oplocení. Tyto nové objekty jsou součástí stávajícího sportovního areálu budovaného v 70 až 80-tých letech minulého století.  

Příspěvek EU: 15 793 686 Kč

Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů - Projekt "Komunitní centrum pro rozvoj lidských zdrojů" řeší rekonstrukci budovy bývalé základní školy v centru města, která již od června tohoto roku neslouží svému původnímu účelu. Objekt je třeba po technické stránce uvést do takového stavu, aby mohl být využíván jako centrum celoživotního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

Příspěvek EU: 8 823 529 Kč

Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku - Realizací projektu dojde k rekonstrukci východního křídla objektu Pavlínina dvora v Šumperku, který je zapsán v Ústředním seznam kulturních památek České republiky. V rámci rekonstruovaného východního křídla dojde v 1.NP k vybudování nové galerie moderního umění, přednáškového sálu a městského informačního centra, ve 2.NP vznikne ubytovací kapacita v kategorii penzion *** o celkové kapacitě 30 lůžek.

Příspěvek EU: 9 690 884 Kč

Sběrný dvůr – ul. Příčná - Projekt řeší vybudování nového sběrného dvora v Šumperku. Občané města mají v současné době k dispozici jeden sběrný dvůr, jehož kapacita je pro téměř třicetitisícové město nedostatečná. Nový sběrný dvůr bude umístěn v jiné části města a bude sloužit nejen pro sběr komunálního odpadu, ale také jako místo zpětného odběru elektrospotřebičů a místo sběru ostatních složek odpadu (např. pneumatiky,obaly apod.).

Příspěvek EU: 15 956 145 Kč

Odbahnění a rekonstrukce funkčních objektůrybníka Biřička v Hradci Králové - Jedná se o provedení komplexních revitalizačních opatření rybníku Biřička na stejnojmenném potoce. V rámci akce bude provedeno odstranění přebytečných sedimentů s ponecháním litorálních pásem včetně ostrovu. Bude provedena rekonstrukce hráze a funkčních objektů. 

Příspěvek EU: 8 100 223 Kč

Rekonstrukce Mlýnského rybníka, včetně bezpečnostního přelivu - Jedná se o provedení komplexních revitalizačních opatření na Mlýnském rybníku v povodí Bělečského potoka. V rámci akce bude provedena úprava tělesa hráze, úprava výpustného objektu, zkapacitnění bezpečnostního přelivu pro průtok Q 100 a odstranění přebytečných sedimentů ze zátopy rybníka s ponecháním litorálního přechodu s vytvořením tůní. 

Příspěvek EU: 94 505 882 Kč

Přednádražní prostor - Předmětem projektu je dokončení přeměny Olomouckého přednadraží na plnohodnotný přestupní terminál mezi několika druhy dopravy. Řešení přednádražního prostoru navazuje na předchozí tři etapy úprav, realizovaných v letech 2002-2005. Realizací projektu dojde ke zlepšení dopravní situace automobilové, autobusové a tramvajové dopravy, vybudováním dvou nových křižovatek zapojených do systému preference MHD v oblasti připojení ulic Kosmonautů a Masarykova tř. na ul. Jeremenkovu.

Příspěvek EU: 2 564 096 Kč

Rozvojový plán města v sociální oblasti na roky 2008-2013 - Jedná se o tvorbu nového Rozvojového plánu města v oblasti sociálních služeb na období 2008 - 2013, který naváže na stávající Komunitní plán sociálních služeb České Budějovice 2004 - 2008. Potřebnost projektu především vychází ze schválení nového zákona o sociálních službách a také z reformy veřejné správy a z toho vyplývající nutnosti řešit sociální politiku v rámci celého území obce z rozšířenou působností.

Příspěvek EU: 187 500 Kč

Noční prohlídky městem – strašidelné pověsti města České Budějovice - Strašidelné pověsti města České Budějovice je projekt naprosto ojedinělý a v podobném rozsahu doposud v žádném jiném městě nerealizovaný. Jedná se o jakési hrané obrazy na motivy českobudějovických historických událostí a starých pověstí. Návštěvníci jsou za doprovodu dvou průvodkyní (Pověsti a Historie) poutavou formou seznámeni s historií i krásami města.

Příspěvek EU: 256 128 Kč

Spolu bez bariér - "Spolu bez bariér" je akce na podporu začlenění handicapovaných osob do společnosti. Tato dvoudenní akce má za cíl uspořádat setkání zdravých a handicapovaných. Pro všechny účastníky bude připraven bohatý sportovní a kulturní program - hudební a divadelní vystoupení, speciální prohlídkové okruhy s průvodcem a tlumočníkem do znakové řeči. 

Příspěvek EU: 4 141 392 Kč

Odstranění nevyhovujícího stavu v kulturním domu Beseda - Podstatou projektu je zlepšit stav kulturního domu Beseda v Českých Velenicích, který je v nevyhovujícím stavu z hlediska stavebně-technického a jeho vybavení je nejen zastaralé, ale navíc nesplňuje základní požadavky protipožární ochrany. Díky realizaci navrhovaného projektu dojde ke zvýšení kvality standardu sálu. 

Příspěvek EU: 2 348 042 Kč

Turistický informační a orientační systém v Horním Slavkově - Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj turistického ruchu ve Městě Horní Slavkov a jeho okolí prostřednictvím zvýšení počtu návštěvníků a prodloužením jejich pobytu. Projekt je jednoetapový a skládá se ze dvou základních částí a to informačního systému a orientačního systému.

Příspěvek EU: 16 486 738 Kč

Kulturní dům Nové Město na Moravě – rekonstrukce + přístavba - Předmětem projektu je druhá etapa rekonstrukce kulturního domu, jmenovitě zřízení nových prostor pro pořádání kulturních akcí malých forem (autorská čtení, besedy, akce pro školy, výstavy, kursy, setkání apod.) a spolkovou činnost, pro něž nemá kulturní dům žádné prostory a vybudování zázemí pro návštěvníky a personál. 

Příspěvek EU: 1 375 208 Kč

Obnova retenčního prostoru a revitalizace břehů – obecní rybník Hlinné - V rámci přípravných prací dojde k vypuštění rybníka a bude zřízen manipulační prostor k nakládání sedimentu a dočasný sjezd do zdrže. Pro tento účel bude na 270m2 sejmuta ornice, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Pro sjezd do zdrže bude sloužit pravý břeh rybníka, kterýbude zpevněn. před započetím zemních prací budou, v ploše navržené údržby budou odstraněny plevelné rostliny, vykáceny některé náletové dřeviny.

Příspěvek EU: 3 289 280 Kč

Výměna oken a rekonstrukce výměníkové stanice včetně rozvodů vytápění v I.ZŠ Nové Město na Mor - Projekt řeší úspory energie v objektu základní školy na Vratislavově nám. 124 v Novém Městě na Moravě, na parcelních pozemcích č. 183/1,183/2 a 183/3. Budova se nachází na centrálním historickém Vratislavově náměstí v památkové zóně v Novém Městě na Moravě.

Příspěvek EU: 9 134 306 Kč

Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů - Projekt zajišťuje zvyšování úrovně vzdělání výzkumných, vědeckých pracovníků a zájemců z řad studentů v problematice výzkumu a vývoje dopravních telematických systémů se zaměřením na kvalitu a objem získávaných dat pro potřeby plánování a strategie rozvoje silniční dopravy. 

Příspěvek EU: 6 818 774 Kč

Rozvoj v oboru dopravního inženýrství - Cílem projektu je zvyšování úrovně vzdělání výzkumných pracovníků v oboru dopravního inženýrství. Tento obor se zabývá opatřeními vedoucími ke snížení dopravní nehodovosti a snížení celospolečenských ztrát. 

Příspěvek EU: 13 688 991 Kč

Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK - Projektem se prolínají dva klíčové cíle, 1. Zvýšení motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických oborech jako klíčového faktoru rozvoje odborného školství, 2. Zvýšení kvality odborného vzdělávání na zapojených středních školách. 

Příspěvek EU: 12 838 465 Kč

Aktivní motivace žáků ZŚ = jistota pro budoucnost řemesel - Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium řemeslných a technických oborů, tj. vhodné plošné představení těchto oborů v rámci celého Olomouckého kraje (dále jen OK) a vytvoření jednotných postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání výchovných poradců, prezentaci a přiblížení těchto oborů žákům 7., 8. a 9. tříd základních škol.

Příspěvek EU: 6 261 755 Kč

Komunikace - spolupráce - výuka v Karlovarském kraji -Předkládaný projekt vychází z poznatku, že se firmy potýkají s nedostatkem kvalif osnov a předmětů tak, aby co nejvíce odpovídaly současným požadavkům zaměstnavatelů. Cílem je vybudovat celokrajské zázemí pro tyto aktivity a vytvořit systém spolupráce mezi školami a firmami při výměně zkušeností při zkvalitňování výuky dle potřeb trhu.

Příspěvek EU: 21 212 337 Kč

Výuka - Komunikace - Praxe - Projekt vychází potřeby kvalifikovaných technických pracovníků na trhu práce, jež by byli pro praxi/zaměstnavatele využitelní po ukončení středoškolského studia. Žáci SŠ sice disponují teoretickými znalostmi, ale jejich praktické zkušenosti jsou z pohledu zaměstnavatelů nedostatečné. Cílem projektu je tedy posílení komunikace a spolupráce mezi SŠ a firmami s cílem vytvoření celokrajského jednotného systému cíleného a širšího zapojení zaměstnavatelů do praktické výuky žáků a do posílení vstupu praktických zkušeností pracovníků firem do výuky na SŠ.  

 


Seznam příjemců dotací a aktuální stav čerpání

Jako předplatitele našich služeb můžeme uvést stovky organizací z řad měst a obcí, bankovních institucí, neziskových organizací i podnikatelských subjektů. Zabýváme se také již 14 let přípravou žádostí o dotace.

Seznam projektů připravených naší společností »
Výhody plného přístupu ke službě DotaceOnline.cz »© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com