Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  O provozovateli


O provozovateli

GRANT ADVISOR, spol. s r.o. již 16 let poskytuje svým zákazníkům komplexní podporu a servis v oblasti dotací, a to prostřednictvím publikačních i poradenských služeb. Úkolem GA není pouze ukázat vhodné dotační příležitosti, ale dovést své zákazníky až do cíle.

Dotační politika představuje pro české zájemce o finance neustálou informační džungli o více než tisícovce dotačních podpor. Ty jsou poskytovány od úrovně magistrátů a radnic jednotlivých měst, přes podpory vládní, až po podpory Evropské unie a desítky jiných využitelných zdrojů. Zájemci o dotace proto mnohdy dostávají neúplné či polovičaté informace o tom, co vlastně všechno mohou využít a kdy. Cílem společnosti je napomoci tuto informační džungli překonat a přispět tak k lepší orientaci žadatelů při čerpání financí z různých programů a tvorbě jejich projektů.

GA dotace nepomáhá však pouze nalézat, ale také aktivně pomáhá svým klientům podávat úspěšné projektové žádosti a také přislíbené prostředky reálně vyčerpat. Zkušenosti dokládá dlouhý seznam několika stovek předložených projektů v řádech miliard korun, a to v rámci již předvstupních i strukturálních fondů, komunitárních programů EU a iniciativ Společenství. Jejími klienty jsou společnosti z podnikatelského, neziskového i veřejného sektoru. Víme, kde neudělat bolestivé chyby.

Čím společnost GRANT ADVISOR (včetně své právní předchůdkyně) přispěl k vývoji oboru dotačního poradenství v ČR?

 • první společnost na trhu poskytující komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory
 • autor první denně aktualizované online grantové databáze s možností mailingu na míru
 • první společnost nabízející na trh komplexní software pro řízení dotačních aktivit velkých územních celků a velkých organizací
 • jedna z prvních společností pracujících na principu „no winn, no fee“


Naše politika dotačního poradenství je vztahu ke klientovi založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený paušál. Ten po-krývá některé z našich nákladů vzniklých zpracováním žádosti. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.

Předmět nabídky:

A. Příprava a podání projektové žádosti o dotaci

 • Vypracování vlastní dotační žádosti
 • Vypracování projektové dokumentace včetně podrobné studie provedi-telnosti a CBA, další povinné i nepovinné přílohy
 • Komunikace s koordinátorem programu
 • Zajištění bankovního financování
 • Nalezení strategického investora
 • Další služby s ohledem na typ projektu

B. Dotační řízení a administrace projektu

 • Metodická podpora věcného i finančního řízení projektu pro zajištění souladu realizace projektu s dotačními pravidly
 • Zpracování informací o stavu realizace projektu a přehledu uskutečně-ných výdajů projektu, povinné publicity a výběrových řízeních
 • Vyplnění a odeslání monitorovacích zpráv, včetně závěrečné zprávy
 • Zpracování případných žádostí o změnu projektu a metodická podpora při případných kontrolách projektu.

C. Realizace a administrace výběrových řízení v režimu i mimo režim ZVZ

 • Metodická podpora ve všech fázích procesu zadání zakázek
 • Příprava zadávací dokumentace
 • Příprava vzorových podkladů pro jednání výběrových komisí
 • Elektronická archivace všech dokumentů souvisejících s výběrovými řízeními v elektronických systémech poskytovatele dotace

Neváhejte nás kontaktovat pro další bezplatnou telefonickou konzultaci či upřesnění naší nabídky služeb.

 


GRANT ADVISOR, spol. s r.o.

Kontakt:

Informační produkty:© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com