Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Archiv aktualit  |  Aktuality


Aktuality - 09.10.2017

TA ČR je aktivní v programu Horizon 2020

Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do schémat v rámci evropského programu na podporu výzkumu a inovací Horizon 2020 a stala se tak partnerem celkem pěti evropských projektů. Projekty GEECCO a NewHoRRIzon jsou nástroje typu CSA (koordinační a podpůrné akce). Další tři projekty jsou projekty ERA-NET Cofund, ve kterých budou vyhlášeny společné výzvy na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. V rámci těchto výzev(tzv. “Joint Calls”) TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů, které budou společně předkládat konsorcia tvořená partnery minimálně ze dvou států zapojených do daného schématu.

Stručné představení:

CHIST-ERA III:

  • informační a komunikační vědy a technologie (ICST) - společná mezinárodní výzva CHIST-ERA III Joint Call 2017 navázaná na program EPSILON bude vyhlášena 11. října 2017.
  • Příjem zkrácené verze návrhů projektů bude probíhat do 11. ledna 2018.
  • Témata výzvy 2017 jsou "Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility” a"Industrial big data and process modelling for smart factories".
  • TA ČR podpoří české subjekty v předložených projektech v celkové výši 1 000 000 €.

GENDER-NET Plus
projekty zohledňující gender v obsahu výzkumu a inovací:

  • České subjekty v projektech budou podpořeny v celkové výši 740 700 €.
  • Vyhlášení společné mezinárodní výzvy, která bude navázána na program ZÉTA, se předpokládá v prosinci 2017.

M-ERA.NET 2
materiálový výzkum a inovace

  • Projekty budou podpořeny v celkové výši 1 000 000 €.
  • Vyhlášení společné mezinárodní výzvy se předpokládá v březnu nebo červnu 2018 a bude navázáno na program EPSILON.

TA ČR současně realizuje 2 projekty nástroje CSA. Tyto projekty jsou zaměřené na organizační a procesní kulturu kanceláře TA ČR s možnými dopady na odpovídající změny podmínek podpory. GEECCO se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích v technických oborech a na začleňování genderové dimenze do obsahu poznatků a inovací. Projekt sdružuje výzkumné organizace, které budou implementovat plány genderové rovnosti, a poskytovatele podpory, kteří budou usilovat o naplnění projektových cílů prostřednictvím nastavení programů, hodnotících procesů a podmínek poskytování podpory.

Cílem projektu je přispět k utvoření konceptuálního základu a operačních principů, které umožní tyto principy integrovat do evropského i národního výzkumu, inovační praxe a účelové podpory.
Tyto projekty získaly finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantových dohod.

> Zdroj: www.tacr.cz

> Sdílet článek  |  Poslat odkaz emailem

> Archiv aktualit  |  ZpětDalší dokumenty

> Pomoc s přípravou žádosti o dotaci

> Archiv aktualit  |  Zpět


© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com