Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Archiv aktualit  |  Aktuality


Aktuality - 03.10.2017

Téměř 2/3 alokace výzvy na kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji je již vyčerpána

Krajští radní na svém výjezdním zasedání v Novém Jičíně schválili žádosti o kotlíkové dotace za 62,5 milionů korun prvním 534 žadatelům. Ve výzvě, která odstartovala 5. září, je celkem alokováno téměř 900 milionů korun. O dotaci zatím požádalo celkem 5 723 lidí (zhruba 592 milionů korun). Zájemci mohou stále podávat žádosti, jejichž vyhodnocování a předkládání ke schválení radě probíhá postupně podle pořadového čísla, které žádost získala při elektronickém odeslání. O schválení žádosti v radě kraje budou žadatelé informováni vždy e-mailem, poté budou připraveny k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva bude žadatelům zaslána na jejich e-mail spolu s upozorňovací SMS zprávou.

Dotace je vyplácena až po provedení samotné výměny kotle a předložení závěrečného vyúčtování, nemůže však být proplacena dříve, než je dotace žadateli schválena a je s ním uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Po předložení závěrečného vyúčtování je dotace proplacena do 30 pracovních dní od jeho schválení pracovníky krajského úřadu.

Během první hodiny vyhlášení kotlíkové výzvy přijal Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkem 5 100 žádostí. Prvotní nápor žadatelů brzy zvolnil. Zájemci začali hned v prvním dnu osobně přinášet i zasílat poštou potřebné dokumenty, i když lhůta pro jejich doložení je deset pracovních dnů po podání žádosti. V současné době je doručeno 5 457 listinných žádostí. Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy na každý kotel částkou 7,5 tisíc korun. Dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcům částku ve výši od 1 500 do 15 000 korun. Do spolufinancování kotlíkových dotací se ve spolupráci s krajem zapojilo 78 obcí.

Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla. Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat až do 31. 12. 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu.

> Zdroj: www.msk.cz

> Sdílet článek  |  Poslat odkaz emailem

> Archiv aktualit  |  ZpětDalší dokumenty

> Pomoc s přípravou žádosti o dotaci

> Archiv aktualit  |  Zpět


© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com