Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Archiv aktualit  |  Aktuality


Aktuality - 19.06.2017

Zvýhodnění výzvy na zateplování pro bytové domy

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 37 IROP z oblasti zateplování. Na základě schválení nové sady hodnotících kritérií pro specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení vydává dne 16. 6. 2017 Řídicí orgán IROP revizi 37. výzvy Energetické úspory v bytových domech II. Předmětem revize je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny oken a stejných zůstávají fakticky stejné.
Mezi novinky patří zejména následující změny: možnost podpory výměny stávajícího plynového kotle na nový plynový kotel;
možnost pořízení plynového tepelného čerpadla výměnou za starý zdroj na fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
možnost podpory výměny vytápění elektřinou za elektrické tepelné čerpadlo;
redukce počtu hodnotících kritérií, která se vztahovala k tepelným čerpadlům, kotlům nebo systémům nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
možnost odprodávat přebytky vyrobené elektrické energie z podpořených fotovoltaických zdrojů nebo jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla;
možnost podpory pro připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
snížení požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla u bytových domů, u kterých bude podána žádost pouze na zdroj tepla bez současně provedeného zateplení obvodových konstrukcí nebo výměny oken.

Další pozitivní změnou pro žadatele je možnost čerpání podpory v režimu de minimis. V tomto režimu není nutné naplňovat motivační účinek a tedy je v režimu de minimis možné předložit také projekt, jehož realizace již byla zahájena.

V 37. výzvě již bylo předloženo 667 žádostí o podporu v celkovém úhrnu 1,3 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo vydáno 378 projektům a prvním dokončeným projektů již byla vyplacena dotace. Evidovány jsou jak žádosti o podporu na malé bytové domy (projekty na bytové domy do 10 bytových jednotek představují jednu pětinu z celkového počtu žádostí), tak i na velké panelové domy.

Příjem žádostí v 37. výzvě bude ukončen 30. 11. 2017.

> Zdroj: www.mmr.cz

> Sdílet článek  |  Poslat odkaz emailem

> Archiv aktualit  |  ZpětDalší dokumenty

> Pomoc s přípravou žádostí o dotace

> Archiv aktualit  |  Zpět


© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com