Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Archiv aktualit  |  Aktuality


Aktuality - 12.10.2017

Program EFEKT dozná v roce 2018 změn

Program EFEKT je národní dotační program zaměřený na podporu v oblasti úspor energie v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Je zároveň doplňkovým programem pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí, Integrovaný regionální operační program a národní program Nová zelená úsporám. Program EFEKT je vyhlašován každoročně již od roku 2008 a v roce 2017 doznal podstatných změn.

Velkou změnou bylo nové znění textu programu, který platí pro pětileté období 2017-2021 s tím, že rozpočet na toto období by měl být v objemu 750 mil. Kč. Ke znění programu začaly být pro rok 2017 vyhlašovány samostatné výzvy k podání žádostí o dotace podle jednotlivých aktivit uvedených ve znění programu, a tak tomu bude i pro další období. Pro rok 2017 byla vyhlášena většina samostatných výzev na konci roku 2016 s tím, že hlavní termín pro podání žádostí o dotaci pro jednotlivé výzvy byl, jak bylo z předchozích let běžné, na konci února 2017.

Pro rok 2018 došlo k naprosto zásadní změně v termínech. Vyhlášení téměř všech samostatných výzev v rámci jednotlivých aktivit je provedeno 10. října 2017 s tím, že žádosti o dotace je nutné pro rok 2018 podat nejpozději do 15. prosince 2017. Tato změna je vzhledem ke dřívějším termínům velmi zásadní, proto je třeba jí věnovat ze strany potenciálních žadatelů o dotaci velkou pozornost.

Termín byl posunut z důvodu hladší administrace a zejména z důvodu realizace projektů, které získají dotaci, kdy jen na realizaci a vyúčtování čas pouze do konce příslušného kalendářního roku, což se posunem termínu podstatně prodlouží ve prospěch žadatele o dotaci. Program EFEKT pro období 2017-2021 převzal velkou většinu aktivit z předchozí podoby programu, které byly vhodně doplněny o další aktivity vycházející z aktuálních potřeb v oblasti úspory energie. Nová podoba programu se svým fungováním více přiblížila standardním dotačním programům, kdy je vyhlášen stálý program na určité období, v tomto případě pětileté.

Tyto výzvy obsahují podstatné informace potřebné k podání žádosti, jako je termín pro podání žádosti a další podmínky pro podání žádostí o dotace. Nejdůležitější aktivitou investičního charakteru je dotace na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, což je aktuálně jediná vyhlašovaná investiční podpora v rámci tohoto programu. Mezi podstatné aktivity neinvestičního charakteru lze zařadit dotace na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu, posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC, přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe, zpracování publikací nebo na organizaci vzdělávacích akcí.
V roce 2017 bylo poprvé spuštěno pro podávání žádostí elektronické prostředí prostřednictvím portálu Ministerstva financí, které žadatelům výrazně zjednodušuje přípravu a podávání žádostí a je k dispozici i pro další roky.

> Zdroj: www.mpo.cz

> Sdílet článek  |  Poslat odkaz emailem

> Archiv aktualit  |  ZpětDalší dokumenty

> Pomoc s přípravou žádosti o dotaci

> Archiv aktualit  |  Zpět


© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com