Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Archiv aktualit  |  Aktuality


Aktuality - 11.10.2017

Zveřejněny prvotní výsledky (formálního hodnocení) v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. a závěrečnou výzvu v programu podpory výzkumu a vývoje s názvem TRIO, příjem žádostí byl od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017. Výsledky soutěže by měly být známy do konce roku 2017 a podpořené projekty mohou začít s realizací od ledna 2018.

Již nyní jsou ovšem známy prvotní výsledky - komise vyhodnotila, zda doručené návrhy projektů splnily podmínky dle zadávací dokumentace s tímto výsledkem: 377 návrhů projektů bylo doručeno do veřejné soutěže elektronicky, v písemné verzi bylo doručeno 375 návrhů projektů; 326 návrhů projektů bylo přijato do veřejné soutěže a jsou určeny k dalšímu hodnocení Radou programu TRIO;
8 návrhů projektů je dále posuzováno ve spolupráci s ÚOHS ohledně prověřování způsobilosti uchazeče, zejména podezření, že se může jednat o „podnik v obtížích“; 43 návrhů projektů nebylo přijato do veřejné soutěže a již nebudou ve smyslu § 21 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. dále hodnoceny Radou programu TRIO.

Program TRIO je realizován formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Program TRIO probíhá v letech 2016 — 2021 a celkový objem podpory bude v tomto období činit 3 700 mil. Kč.

Program je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Program je určen pro uchazeče z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy. Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.
V Programu jsou podpořeny výhradně projekty realizované ve spolupráci podniků a výzkumných organizací. Výše dotace činí až 100 % uznatelných nákladů. Výsledkem každého projektu musí být prototyp, software, poloprovoz, ověřená technologie, užitný či průmyslový vzor, patent.

> Zdroj: www.mpo.cz

> Sdílet článek  |  Poslat odkaz emailem

> Archiv aktualit  |  ZpětDalší dokumenty

> Pomoc s realizací projektu

> Archiv aktualit  |  Zpět


© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com