Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Archiv aktualit  |  Aktuality


Aktuality - 11.08.2017

Oznámení pro příjemce dotace programů PO1 OP PIK – velké podniky

Řídící orgán OP PIK oznamuje, že bude do odvolání u projektů, které po dokončení vytvářejí čistý příjem, využita metoda paušální procentní sazby čistých příjmů pro sektor výzkumu, vývoje a inovací. Tato paušální sazba pro operace v sektoru výzkumu, vývoje a inovací dle Nařízení Komise (EU) č. 2015/1516 činí 20% způsobilých výdajů (tato hodnota odpovídá 5% dotace v případě programu Inovace a 10% dotace v případě programu Potenciál).

Aplikace této sazby může u některých žádostí o platbu vést ke krácení výše dotace požadované v žádosti o platbu.
Toto opatření se týká všech projektů, které vytvářejí po dokončení čisté příjmy, mají celkové způsobilé výdaje vyšší než 1 mil. EUR a u nichž příjemci nesplňují definici malého a středního podniku. Neočekávané příjmy v průběhu udržitelnosti projektu budou vyhodnocovány v rámci kontrol ze strany MPO a v případě naplnění podmínky uplatnění článku č. 61 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 bude k uplatnění čl. 61 přistoupeno posléze.

> Zdroj: www.mpo.cz

> Sdílet článek  |  Poslat odkaz emailem

> Archiv aktualit  |  ZpětDalší dokumenty

> Pomoc s realizací projektu

> Archiv aktualit  |  Zpět


© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com