Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Archiv aktualit  |  Aktuality


Aktuality - 15.06.2017

Aktualizace příručky v OP PIK - definice jednoho podniku

Dne 12. června 2017 došlo k revizi dokumentu Příručka k pojmu jeden podnik. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k tomuto uvedl, že vzhledem k množícím se dotazům ve vztahu k sledování jednoho podniku z pohledu pravidel podpory de minimis v případě subjektů mimo Evropskou unii (EU), bylo přistoupeno k zpřesnění formulací v příručce k aplikaci pojmu jeden podnik.

Subjekty, přes které jsou propojeny podniky ve smyslu pravidel de minmis, nemusí sídlit pouze v EU. Pokud tedy například mateřská společnost sídlící mimo EU vlastní subjekty v Unii, celá tato struktura je považována za jeden podnik pro účely určení limitu podpory de minimis.

Podpora de minimis je podpora, která není de iure veřejnou podporou (nesplňuje všechny čtyři prvky veřejné podpory - je sice poskytovaná ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, ale vzhledem k její relativně nízké hodnotě stanovené Komisí nehrozí narušením hospodářské soutěže, a tak neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU) a nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. Její poskytování upravují čtyři následující nařízení (ES/EU), lišící se pouze odvětvími (např. silniční doprava, zemědělství, rybolov a akvakultura, ostatní), do kterých je podpora směřována, a limitní částkou (stropem), kterou může v rozhodném období obdržet jeden podnik působící v daném odvětví.

> Zdroj: www.mpo.cz

> Sdílet článek  |  Poslat odkaz emailem

> Archiv aktualit  |  ZpětDalší dokumenty

> Pomoc s přípravou žádostí i realizací již schváleného projektu

> Archiv aktualit  |  Zpět


© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com