Úvod         Najít moji dotaci         Fondy EU         Registrace         Chci poradit         Kolik získali ostatní         Provozovatel         Nápověda      

Úvod  |  Archiv aktualit  |  Aktuality


Aktuality - 13.06.2017

Aktuální informace k programu IROP - přesun finančních prostředků

Dne 8. června 2017 se uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru IROP. Během zasedání bylo schváleno několik důležitých změn programového dokumentu IROP. Nejdůležitějšími změnami z pohledu žadatelů z IROP byly přesuny alokovaných částek mezi aktivitami programu a změny v hodnotících kritériích.

V průběhu jednání byl schválen přesun finančních prostředků ve výši cca 3 mld. Kč ve prospěch specifického cíle 2.4 (vzdělávání), a to konkrétně do aktivit rozvoje základních, středních a vyšších odborných škol. Přesunuté prostředky budou využity pro projekty v ukončených výzvách č. 32, 33 (SŠ, VOŠ) a č. 46 a 47 (ZŠ), pro projekty, které by zůstaly nepodpořeny z důvodu velkého převisu poptávky. Ostatní projekty v těchto výzvách, které splnily podmínky hodnocení, a na které se ani přes toto navýšení nedostane, budou zařazeny mezi tzv. náhradní projekty.

Dále byl finančně posílen o cca 1 mld. Kč specifický cíl 1.2, a to konkrétně aktivita ekologická doprava, kdy budou tyto prostředky využity pro financování projektů z ukončené 20. Výzvy, kde byl opět velký počet projektů zařazen mezi náhradníky. Odsouhlasené změny ještě bude muset oficiálně odsouhlasit během prázdnin i Evropská komise.

Dále členové výboru schválili úpravy hodnotících kritérií. Vedle drobných úprav kritérií v integrovaných územních investicích, byly nejdůležitějšími změnami především úprava kritérií ve specifickém cíli 2.5 (snižování energetické účinnosti bytových domů), které po úpravě pravidel výzvy č. 37 (která je plánována k vydání do konce června 2017) značně zjednoduší požadavky na předkládané projekty a zároveň rozšíří možnosti financování projektů o další aktivity a opatření. Mezi další změny hodnotících kritérií patří např. úprava kritérií v aktivitě sociální bydlení, kdy bude nově umožněna výstavba nových sociálních bytů v určených lokalitách a navýšení počtů sociálních bytů v jednom vchodě maximálně na 12 bytových jednotek.

Zasedání se celkem zúčastnilo 61 členů a hostů včetně zástupců Evropské komise (EK) v čele s Andreasem von Buschem z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku.

> Zdroj: www.mmr.cz

> Sdílet článek  |  Poslat odkaz emailem

> Archiv aktualit  |  ZpětDalší dokumenty

> Pomoc s realizací projektu i přípravou žádosti o dotaci (nejen) v rámci IROP

> Archiv aktualit  |  Zpět


© GRANT ADVISOR, spol. s r.o Ochrana osobních dat   |  Licenční podmínky   |  Napište nám   |  Více o Grant Advisor

Grant Advisor Idox plc - www.idoxgroup.com